Пошук по сайту
company logo
16 липня 2020, 13:28

Інші заходи та події, в яких взяли участь співробітники Інституту


 

У 2020 році співробітники Інституту законодавства Верховної Ради України взяли участь у таких заходах та подіях:

- міжвідомчій нараді в Апараті РНБО України щодо вирішення питань, пов`язаних із застосуванням адміністративними судами законодавства під час розгляду спорів щодо заборони в`їзду в Україну іноземцям чи особам без громадянства в інтересах національної безпеки (20 лютого). Взяла участь і виступила з доповіддю "Практика Європейського Суду з прав людини у справах щодо заборони в`їзду іноземцям чи особам без громадянства" О.І.Бєлова, головна наукова співробітниця відділу моніторингу законодавства;

- міжнародній науково-практичній конференції «Наука та освіта», яка проходила в «Академия «Bolashaq»» (Казахстан) (24 квітня). Взяв участь В.Є. Воротін, завідувач відділу комплексних проблем державотворення, доктор наук з держаного управління, професор, який виступив на пленарному засіданні з доповіддю про систему управління та економічні дії Уряду України в контексті реформування державного управління та регулювання;

- круглому столі, присвяченому обговоренню проекту змін до Конституції України в частині децентралізації, за участю робочої групи, якою підготовлено нову редакцію цих змін (12 червня). Взяв участь В.Є. Воротін, завідувач відділу комплексних проблем державотворення, доктор наук з держаного управління, професор;

У 2019 році співробітники Інституту законодавства Верховної Ради України взяли участь у таких заходах та подіях:

- у Скайп-конференції з представниками Служби фінансових розслідувань Литовської Республіки на тему: «Правове регулювання сфери інноваційних послуг: оподаткування, відповідальність та інші питання з урахуванням європейських директив» (17 січня). Взяв участь: Лапінський А.Л., головний консультант;

- другій міжнародній науковій конференції «Європейський простір знань і проблеми освітнього права України»(18-19 квітня). Взяли участь: Барабаш Т.М., завідувач відділу моніторингу законодавства, кандидат юридичних наук, доцент; Левицька Л.В., заступник завідувача відділу моніторингу законодавства, кандидат юридичних наук, доцент;

- координаційній зустрічі проектів та програм міжнародної технічної допомоги (ІРТАС) «Навички і знання, необхідні новообраним народним депутатам України для ефективної роботи», яка проводилася програмою USAID РАДА (26 червня). Взяли участь: Скомороха Т.В., заступник завідувача відділу проблем розвитку національного законодавства, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник; Данилюк Ю.В., завідувач сектору законопроектних робіт, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник;

- круглому столі «Пріоритети державної політики для нової влади: потреби суспільства, бачення політикуму, оцінки і пропозиції експертів» (16 жовтня). Взяли участь: Скомороха Т.В., заступник завідувача відділу проблем розвитку національного законодавства, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник; Данилюк Ю.В., завідувач сектору законопроектних робіт, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник;

- міжвідомчому науково-практичному круглому столі "Актуальні питання теорії та практики досудового розслідування кримінальних прпоступків", організованому Національною академією внутрішніх справ (14 листопада). Взяв участь: Середа Г.П., головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор;


У 2018 році співробітники Інституту законодавства Верховної Ради України взяли участь у таких заходах та подіях:

- Першій міжнародній науково-практичній конференції «Публічна служба і адміністративне судочинство: здобутки і виклики» (5-6 липня). Взяв участь: Монаєнко А.О., головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор;

- міжнародному круглому столі «Теоретичні та практичні аспекти інституту пробації в Україні»(22 червня). Взяли участь: Барабаш Т.М., завідувач відділу моніторингу законодавства, кандидат юридичних наук, доцент; Левицька Л.В., заступник завідувача відділу, кандидат юридичних наук, доцент;

- круглому столі «Обговорення концепції проекту Закону України «Про внесення змін до Закону «Про охорону культурної спадщини» та Концепції реформування у сфері охорони культурної спадщини» (22 червня). Взяв участь: Мищак І.М., завідувач науково-організаційного відділу, доктор історичних наук;

- науково-практичному круглому столі «Порушення митних правил та публічно-правові спори в митній сфері: адміністративна та судова практика» (22 червня). Взяв участь: Монаєнко А.О., головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор;

- круглому столі «Розробка та впровадження уніфікованої державної системи обліку та збереження нерухомої культурної спадщини України» (21 червня). Взяв участь: Мищак І.М., завідувач науково-організаційного відділу, доктор історичних наук;

-семінарі-нараді з публічного управління та адмініструванні Головдержслужби (14-15 червня), с. Козин. Взяв участь: Воротін В. Є., завідувач відділу комплексних проблем державотворення, доктор наук з державного управління, професор;

- конференції «Порушення Росією міжнародного права: наслідки для світу», організованій Центром дослідження Росії та університетом Кобе Гакуїн (Японія) (м. Київ, 8 червня). Взяв участь: Бершеда Є.Р., перший заступник директора Інституту, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України;

- фаховій дискусії «Глобальні тенденції і перспективи: світова економіка та Україна» (7 червня), яка проводилась в рамках проекту Центру Разумкова, за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя. Взяв участь: Воротін В.Є., завідувач відділу комплексних проблем державотворення, доктор наук з державного управління, професор;

- програмі професійного обміну «Судова система США» в рамках Міжнародної лідерської програми (International Visitor Leadership Program (IVLP)), що реалізується Бюро Державного департаменту США з питань освіти і культури (США, 12 травня – 2 червня). Взяла участь: Ворошилова І.В., заступник завідувача відділу європейського права та міжнародної інтеграції, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник;

- міжнародному форумі «Фінансова та митна безпека України: міжнародне співробітництво у гармонізованому європейському просторі» (31 травня). Взяв участь: Монаєнко А.О., головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор;

- Конгресі міжнародного і європейського права (26-27 травня). Взяв участь: Монаєнко А.О., головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор;

- круглому столі «Державна служба України в діалектиці суспільних трансформацій» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, присвяченій 100-річчю державної служби в Україні (25 травня). Взяв участь: Воротін В.Є., завідувач відділу комплексних проблем державотворення, доктор наук з державного управління, професор;

- всеукраїнській науково-практичній конференції за міжнародною участю «Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку», присвяченій 100-річчю державної служби в Україні. (25 травня). Взяв участь: Воротін В.Є., завідувач відділу комплексних проблем державотворення, доктор наук з державного управління, професор;

- міжнародній науково-практичній конференції «Правова аналітика: доктринальні підходи та галузеві виміри» (22 травня). Взяв участь: Монаєнко А.О., головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор;

- засіданні Науково-консультативної ради при Верховному Суді (18 травня). Взяв участь: Монаєнко А.О., головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор;

- засіданні Науково-консультативної ради при Державному бюро розслідувань (16 травня). Взяв участь: Монаєнко А.О., головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор;

- міжнародній науково-практичній конференції «Повторне відкриття західної правничої традиції в Україні – перспективи для розвитку сучасної української правової культури? Діяльність Станіслава Дністрянського, Ойгена Ерліха та Ернеста Тілля» (м. Львів – Тернопіль, 14-16 травня). Взяли участь: Андрушко І.П., провідний науковий співробітник, кандидат юридичних наук; Куровська І.А., заступник директора, кандидат юридичних наук; Мищак І.М., завідувач науково-організаційного відділу, доктор історичних наук; Ніколаєнко Н.В., головний консультант, кандидат юридичних наук Санченко А.Є., завідувач сектору, кандидат юридичних наук;

- тренінгу Програми USAID Рада з питань застосування Регламенту Верховної Ради України в законодавчому процесі (7-8 травня). Взяв участь: Монаєнко А.О., головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор;

- конференції «Президентські вибори в Росії: висновки та пропозиції», організованій Центром дослідження Росії (м. Київ, 8 квітня). Взяв участь: Бершеда Є.Р., перший заступник директора Інституту, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України;

- круглому столі «Новели законодавства у сфері стягнення аліментів: практика застосування та шляхи її вдосконалення» (4 квітня). Взяв участь: Монаєнко А.О., головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор;

- заключній зустрічі Робочої групи ОБСЄ/БДІПЛ з розробки Рекомендацій щодо публічних консультацій у законодавчому процесі в Україні  (28 березня). Взяла участь: Ворошилова І.В., заступник завідувача відділу європейського права та міжнародної інтеграції, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник;

- міжнародній конференції «На шляху до Декларації ООН про права селян та інших людей, які працюють в сільській місцевості», організованій Українською мережею сільського розвитку спільно з Інститутом економіки та прогнозування НАН України (м. Київ, 27 березня). Взяв участь: Бершеда Є.Р., перший заступник директора Інституту, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України;

- XI міжнародному Форумі «Європа-Україна», м. Жешув (Польща) (13-15 березня), який організовано Інститутом східноєвропейських досліджень і Маршалом Підкарпатського Воєводства Польщі. Взяв участь: Воротін В.Є., завідувач відділу комплексних проблем державотворення, доктор наук з державного управління, професор;

- науково-практичній конференції «Митне законодавство України: проблеми правозастосовчої практики» (1 березня). Взяв участь: Монаєнко А.О., головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор.

 

У 2017 році співробітники Інституту законодавства Верховної Ради України взяли участь у таких заходах та подіях:

- Міжнародному тренінгу «Виклики до та після ратифікації Угоди про асоціацію України з ЄС: Вплив референдуму в Нідерландах, Брекзіту та майбутніх виборів у державах-членах ЄС» (30 січня). Взяли участь: Санченко А. Є., завідувач сектору правових проблем європейської інтеграції відділу європейського права та міжнародної інтеграції, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

- Тренінгу «Впровадження повного циклу публічної політики та практичні аспекти адаптації законодавства України до законодавства ЄС» (16 лютого). Взяли участь: Гріненко О. О., завідувач відділу європейського права та міжнародної інтеграції, доктор юридичних наук, професор; Данелія О. С., головний науковий співробітник сектору методології відділу комплексних проблем державотворення; Стецков Д. Д., провідний науковий співробітник сектору законопроектних робіт відділу проблем розвитку національного законодавства.

- Дискусії на тему: «Політико-правові стандарти реінтеграції Донбасу та Криму», організованої Реанімаційним пакетом реформ спільно з благодійним фондом «Право на захист», громадською організацією «Крим СОС», благодійним фондом «Восток-СОС» (16 лютого). Взяли участь: Гріненко О.О., завідувач відділу європейського права та міжнародної інтеграції, доктор юридичних наук, професор.

- Розширеному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти з питання «Про фінансове забезпечення науки і освіти у 2017 році» (22 лютого). Взяли участь: Воротін В. Є., в.о. завідувача відділу комплексних проблем державотворення, доктор наук з державного управління, проф.

- Засіданні конкурсної комісії конкурсного відбору проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (28 лютого – початок роботи конкурсних комісій). Взяли участь: Муза О.В., завідувач сектору наукового супроводу моніторингової діяльності відділу моніторингу законодавства, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник.

- Тренінгу «Впровадження повного циклу публічної політики та практичні аспекти адаптації законодавства України до законодавства ЄС» (28 лютого). Взяли участь: Санченко А. Є., завідувач сектору правових проблем європейської інтеграції відділу європейського права та міжнародної інтеграції, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

- Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності» (3 березня). Взяли участь: Ярмиш О.Н., головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор

- Міжнародному тренінгу «Норвезька модель європейської інтеграції – Європейська економічна зона і за її межами: значення для України» (6 березня). Взяли участь: Санченко А. Є., завідувач сектору правових проблем європейської інтеграції відділу європейського права та міжнародної інтеграції, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

- Круглому столі «Міжнародний суд ООН: актуальні виклики сьогодення» (9 березня). Взяли участь: Какауліна Л. М., головний консультант сектору експертних робіт відділу проблем розвитку національного законодавства.

- Круглому столі для експертів «Міжнародні стандарти та українські практики урегулювання виборчих спорів» (16 березня). Взяли участь: Андрушко І. П., провідний науковий співробітник відділу моніторингу законодавства, кандидат юридичних наук; Санченко А. Є., завідувач сектору правових проблем європейської інтеграції відділу європейського права та міжнародної інтеграції, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник; Монаєнко А. О., головний науковий співробітник сектору економічних проблем законотворення, доктор юридичних наук, професор.

- Міжнародній науково-практичній конференції «Забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб в Україні» (24 березня). Взяли участь: Стецков Д. Д., провідний науковий співробітник сектору законопроектних робіт відділу проблем розвитку національного законодавства.

- Робочій групі ОБСЄ/БДІПЛ з розробки Рекомендацій щодо публічних консультацій у законодавчому процесі в Україні (30 березня). Взяли участь: Ворошилова І. В., заступник завідувача відділу європейського права та міжнародної інтеграції, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

- Конференції «Реформа процесуального законодавства: ефективне судочинство чи нові виклики?», організованій Радою з питань судової реформи (7 квітня). Взяли участь: Мінченко Р. М., завідувач відділу моніторингу законодавства, доктор юридичних наук, професор; Муза О. В., завідувач сектору, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник.

- Засіданні круглого столу "Партисипативна демократія в системі місцевого самоврядування" (10 квітня). Взяли участь: Приходько Х. В., головний співробітник відділу моніторингу законодавства, доктор юридичних наук, професор.

- Науково-практичній конференції «Актуальні проблеми соціально-правового статусу осіб, постраждалих під час проведення АТО» (19 квітня). Взяли участь: Приходько Х. В., головний співробітник відділу моніторингу законодавства, доктор юридичних наук, професор.

- Конференції за участю Прем’єр-міністра України В. Гройсмана «Стан та перспективи реформи держаного управління в Україні» (27 квітня). Взяли участь: Воротін В. Є., в.о. завідувача відділу комплексних проблем державотворення, доктор наук з державного управління, проф.

- Щорічних зборах Академії економічних наук України, Ірпінь (12 травня). Взяли участь: Воротін В. Є., в.о. завідувача відділу комплексних проблем державотворення, доктор наук з державного управління, проф.

- Засіданні круглого столу «Шляхи удосконалення районного рівня адміністративно-територіального устрою України в сучасних умовах проведення реформи децентралізації влади» (15 травня). Взяли участь: Приходько Х. В., головний співробітник відділу моніторингу законодавства, доктор юридичних наук, професор.

- Дискусійному заході Посольства ФРН в Україні «Вирішення спорів, пов’язаних з бізнесом, шляхом медіації в Німеччині та Україні» (17 травня). Взяли участь: Муза О. В., завідувач сектору, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник.

- Всеукраїнській науково-практичній конференції за міжнародною участю, присвяченій 25-річчю Національної академії «Публічне управління; ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності, НАДУ при Президентові України (26 травня). Взяли участь: Воротін В. Є., в.о. завідувача відділу комплексних проблем державотворення, доктор наук з державного управління, професор.

- Міжнародній конференції «Пост-конфліктне правосуддя в Україні», організованій УГСПЛ, Європейською асоціацією міжнародного права (26 – 27 травня). Взяли участь: Муза О. В., завідувач сектору, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник.

- Парламентських слуханнях «Пріоритетність додержання страхових засад при реформуванні пенсійної системи» (7 червня). Взяли участь: Андрушко І. П., провідний науковий співробітник відділу моніторингу законодавства, кандидат юридичних наук; Коцюба Р. О., провідний науковий співробітник відділу моніторингу законодавства, старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук.

- Стажуванні за програмою «Публікаційна і проектна діяльність у країнах Євросоюзу: від теорії до практики» (15 – 25 вересня). Взяли участь: Мищак І. М., завідувач науково-організаційного відділу, доктор історичних наук, старший науковий співробітник.

           - Заходах науково-практичного характеру Польської секції Міжнародної поліцейської асоціації (МПА) (5 – 9 жовтня). Взяли участь: Ярмиш О. Н., головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор.

- Стажуванні за програмою «Міжнародного курсу підвищення кваліфікації суддів, адвокатів, правозахисників» в Університеті прикладних наук міста Вісмар (Німеччина) (9 – 13 жовтня). Взяли участь: Кузніченко С. О., головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор.

- Зустрічі у Верховній Раді України народних депутатів України, присвяченій Міжнародному Дню волонтера та з нагоди Дня Збройних Сил України (6 грудня). Захід відбувся за участю Координатора програми Організації Об’єднаних Націй «Волонтери ООН в Україні», представників Міністерства соціальної політики, Державних служб з питань надзвичайних ситуацій, у справах ветеранів війни та учасників АТО, державних науково-медичних закладів, понад 150 активістів ветеранських організацій. Взяли участь: Косинський В. В., провідний науковий співробітник.