Пошук по сайту
company logo
03 жовтня 2018, 11:28

У рамках заходів, спрямованих на подальший розвиток законодавчого забезпечення розвитку реального сектору економіки, 27 вересня 2018 року Інститутом законодавства Верховної Ради України проведено круглий стіл на тему: «Актуальні проблеми здійснення реформ в Україні».


У вступному слові директор інституту, академік НАН України Олександр Копиленко привітав учасників зібрання та наголосив на значенні здійснюваних реформ для зростання економічної могутності Української держави, досягнення позитивних суспільних перетворень і поліпшення життя громадян. Розпочате Революцією гідності докорінне реформування країни в силу об’єктивних та й суб’єктивних причин відбувається не так результативно і швидко, як хотілося, гальмується через бюрократичні перешкоди, наштовхується на спротив деструктивних сил. Завдання науковців полягає в тому, щоби виявити недоліки у проведенні реформ, а також невикористані резерви та важелі для їх реалізації.

Модератор заходу – науковий консультант Інституту законодавства, д.е.н. Валерій Сергієнко, зупинившись на розгляді  організаційно-методичного забезпечення й реалізації впровадження пакету реформаційних документів, підкреслив, що кожна реформа – адміністративна, економічна, управлінська і, навіть, конституційна – має бути складовою у системі правових перетворень.

Із доповіддю виступив консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, д.е.н. Ігор Жиляєв, який зосередився на необхідності домагатися завершеності, результативності здійснюваних реформ. Заради цього він, зокрема, запропонував запроваджувати для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування антикризові системи державного управління.

Розпочавши обговорення доповіді, завідувач відділу комплексних проблем державотворення, д.н.держ.упр. Валерій Воротін особливу увагу приділив важливості вдосконалення законотворчої роботи парламенту та механізмів правового забезпечення модернізації державного управління і місцевого самоврядування. Сучасний процес правової модернізації системи публічного управління та адміністрування, забезпечення європейського рівня національних реформ є необхідною умовою для формування збалансованої макроекономічної політики України, досягнення принципово нової траєкторії економічного зростання.

Професор національного університету «Києво-Могилянська академія», д.н.держ.упр. Ніна Чала зупинилася на проблемах проведення окремих реформ. Так, за її словами, медична реформа має бути спрямована не лише на підвищення економічної ефективності та зменшення бюджетних витрат у сфері охорони здоров’я, а передусім на збільшення тривалості й підвищення якості життя людей, що потребує широкого запровадження інноваційних технологій. Доповідач позитивно охарактеризувала реформу децентралізації, до проведення якої прихильно ставиться більшість нещодавно утворених територіальних громад.

Підтримавши основні тези попередніх виступів, професор Національної академії державного управління при Президентові України, к.е.н. В’ячеслав Гусєв звернув увагу на необхідність вдосконалення методології здійснення реформ. На його думку, проведення усіх реформ має передбачати модернізацію змісту, здійснення змін структури й управління у відповідній сфері.

В обговоренні також взяли участь співробітники Апарату Верховної Ради України, наукових і освітніх установ Києва: Ірина Воловицька, Іван Дахно, Володимир Петрина, Марина Садченко, Віктор Косинський, Андрій Біленький.

Сформульовані за результатами круглого столу пропозиції будуть передані до профільного комітету Верховної Ради України та  увійдуть до науково-практичного збірника Інституту законодавства.
25 квітня 2019

i

19 квітня 2019 року в Інституті законодавства Верховної Ради України проведено круглий стіл «Впровадження стандартів міжнародного морського права в умовах європейської інтеграції України».
24 квітня 2019

i

18 квітня 2019 року в Інституті законодавства Верховної Ради України відбулося спільне засідання з Канадсько-українською торговою палатою на тему «Співпраця України та Канади у сфері торгівлі та інвестицій».
14 квітня 2019

i

8 квітня 2019 року відбувся круглий стіл «Підготовка прокурорів в Україні: проблеми та перспективи», організований спільно Інститутом законодавства Верховної Ради України та Національною академією прокуратури України.
09 квітня 2019

i

4 квітня 2019 року в Інституті законодавства Верховної Ради України у рамках заходів щодо законодавчого забезпечення розвитку реального сектору економіки було проведено круглий стіл з обговорення актуальних проблем законодавчого забезпечення сучасної системи атестації наукових кадрів вищої кваліфікації.
02 квітня 2019

i

2 квітня 2019 року у рамках заходів щодо законодавчого забезпечення реформування публічного управління та адміністрування Інститутом законодавства Верховної Ради України проведено круглий стіл з обговорення актуальних проблем правової модернізації механізмів публічного управління та адміністрування в Україні.