Пошук по сайту
company logo
19 вересня 2018, 16:34

Монографії, брошури і збірки праць Інституту


Інститут законодавства Верховної Ради України здійснює науково-видавничу діяльність, головною метою якої є систематизація законодавчих актів, ознайомлення з ними широких верств населення; опублікування результатів науково-дослідної діяльності, що проводиться науковцями Інституту законодавства, якими широко користуються народні депутати України, працівники органів державної влади, політики, науковці, практики, а також підготовка збірників наукових праць та підручників з юридичних питань.

Ознайомитися із виданнями Інституту законодавства Верховної Ради України Ви можете у Інформаційно-бібліотечному фонді Інституту (м. Київ, пров. Несторівський, 4, каб. 408).

 

 

Видання Інституту:

Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України. Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. 375 с.Поєднуючи зусилля учасників процесу законотворення: досвід Інституту законодавства Верховної Ради України – 2017. К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. 94 с.


Демократія у самоврядуваннях (Децентралізація та місцеве самоврядування під час Української революції 1917–1921 років) : у 2 т. Т. 1 / Вступне слово А. В. Парубія, Голови Верховної Ради України; упоряд. : Є. Р. Бершеда, В. О. Зайчук, О. Л. Копиленко, І. М. Мищак. — Репринт. вид. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. — 336 с. — (Серія : Із першоджерел. — Вип. VI).


Демократія у самоврядуваннях (Децентралізація та місцеве самоврядування під час Української революції 1917–1921 років) : у 2 т. Т. 2 / Вступне слово А. В. Парубія, Голови Верховної Ради України; упоряд. : Є. Р. Бершеда, В. О. Зайчук, О. Л. Копиленко, І. М. Мищак. — Репринт. вид. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. — 376 с. — (Серія : Із першоджерел. — Вип. VI).


Якого хочемо ладу на Україні (Конституційний процес часів Української революції 1917–1921 років) / упоряд. : Є. Р. Бершеда, В. О. Зайчук, О. Л. Копиленко, І. М. Мищак. – Репринт. вид. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – 96 с. – (Серія: Із першоджерел. – Вип. VІІ)


Ефективність законодавства України (питання моніторингу колізій) / Заг. ред. В. О. Зайчука. Випуск 2. К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. 228 с.


Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Заг. ред. В. О. Зайчука. Том 13. К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. 696 с


Антикорупційне законодавство України: проблеми забезпечення ефективності. Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. 216 с.


Особливості реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та їх законодавче забезпечення / Інститут законодавства Верховної Ради України, Європейська Комісія «За демократію через право». – К. : Видавництво «Фенікс», 2018. – 160 с.


Міжнародно-правові акти у сфері протидії корупції: Збірник документів. Пер. з іноз. мов. / 2-е вид., доповн. і перероб. К.: Парламентське вид-во, 2018 (у наборі).


Акти європейського права з питань правоохоронної діяльності. У 2-х т.: Збірник документів. Пер. з іноз. мов. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – Т. II : Поліція (у наборі).


Конституція Польської Республіки (з передмовою Володимира Шаповала / В. М. Шаповал. – К. : Москаленко О. М., 2018. – 84 с.


Конституція Французької Республіки (з передмовою Володимира Шаповала / В. М. Шаповал. – К. : Москаленко О. М., 2018. – 56 с.


Бершеда Є.Р., Шидловський С.Г. Удосконалення законодавства України у сфері техногенної та пожежної безпеки. К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. 67 с


Мищак І.М. Хай буде Україна вільною (Державотворчий процес під час Української революції 1917 – 1921 років) / Передмова академіка НАН України О.Л. Копиленка. К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. 141 с.


Турчинов К. О. Політичні партії у виборчому процесі: актуальні питання законодавчого забезпечення. К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. 244 с.


Шаульська Г. М. Механізми взаємодії громадськості з органами публічної влади в Україні : монографія / за заг. ред. д. філос. н., професора, академіка Національної академії педагогічних наук України Т. В. Мотренка. К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. 200 с.
Оржаховська А. А. Конституційно-правовий статус дитини в Україні: актуальні питання : монографія. Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. 196 с.

 Архів видань:2017 рік                                 
2016 рік

                                 
2015 рік


  


2014 рік
2013 рік

2012 рік


2011 рік
2010 рік

2009 рік


2008 рік
2007 рік

2006 рік


2005 рік2004 рік

 

27 листопада 2018

i

20 листопада 2018 року в Інституті законодавства Верховної Ради України, спільно із Женевським центром демократичного контролю над збройними силами, Центром досліджень армії, конверсії і роззброєння, проведено науково-експертне обговорення питань забезпечення рівних можливостей для жінок і чоловіків у Збройних Силах України та інших військових формуваннях.
14 листопада 2018

i

1 листопада в Інституті законодавства Верховної Ради України відбувся круглий стіл, присвячений обговоренню сучасного стану та тенденцій розвитку національного законодавства впродовж останнього десятиліття.
12 листопада 2018

i

Інститут законодавства Верховної Ради України разом із Міжнародним Комітетом Червоного Хреста в жовтні 2018 року у черговий раз провів навчальні курси із міжнародного гуманітарного права, слухачами яких стали народні депутати України, їхні помічники-консультанти, співробітники секретаріатів парламентських комітетів і фракцій, учасники стажування в апараті Верховної Ради України.
06 листопада 2018

i

18 жовтня 2018 р. в Інституті законодавства Верховної Ради України, у рамках постійно діючого науково-практичного семінару «Моніторинг колізій та прогалин у національному законодавстві», відбулося науково-експертне обговорення питань застосування законодавства про національну безпеку та перспектив його удосконалення.
18 жовтня 2018

i

- 9 жовтня 2018 р. в Історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського відбулася презентація серії видань Інституту законодавства Верховної Ради України «Із першоджерел» із передмовою Голови Верховної Ради України А. В. Парубія.