Пошук по сайту
company logo
20 травня 2019, 19:33

Монографії, брошури і збірки праць Інституту


Інститут законодавства Верховної Ради України здійснює науково-видавничу діяльність, головною метою якої є систематизація законодавчих актів, ознайомлення з ними широких верств населення; опублікування результатів науково-дослідної діяльності, що проводиться науковцями Інституту законодавства, якими широко користуються народні депутати України, працівники органів державної влади, політики, науковці, практики, а також підготовка збірників наукових праць та підручників з юридичних питань.

Ознайомитися із виданнями Інституту законодавства Верховної Ради України Ви можете у Інформаційно-бібліотечному фонді Інституту (м. Київ, пров. Несторівський, 4, каб. 408).

 

 

Видання Інституту:


Баймуратов М. О., Кофман Б. Я., Старинець О. Г. Безпека інформаційних систем. Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/1148 від 6 липня 2016 року: науково-практичний коментар / Інститут законодавства Верховної Ради України. К. : Вид-во «Людмила», 2019. 231 с.

Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки / Заг. ред. В. І. Сергієнка; Інститут законодавства Верховної Ради України. Випуск 4. К. : Вид-во «Людмила», 2019. 322 с.

Інститут законодавства Верховної Ради України: новий вимір дослідницької служби парламенту / Упоряд.: О. Л. Копиленко, Є. Р. Бершеда; Інститут законодавства Верховної Ради України. 2-е видання, доповн. і переробл. К. : Вид-во «Людмила», 2019. 113 с.

Поєднуючи зусилля учасників процесу законотворення: досвід Інституту законодавства Верховної Ради України – 2018 / Інститут законодавства Верховної Ради України. К. : Вид-во «Людмила», 2019. 129 с.

Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Інститут законодавства Верховної Ради України; заг. ред. В. О. Зайчука. Том 15. К., 2019 (у наборі).

Науково-практичний коментар до Закону України «Про пробацію» / за заг. ред. доктора юрид. наук, проф., академіка НАН України Копиленка О. Л., доктора юрид. наук, проф. Бараша Є. Ю. Київ : ФОП Кандиба Т. П., 2019. 114 с.


Decentralisation. Deliberation. Democracy. Our Power in Diversity. Yaroslav Pylynskyi, Oleksandr Kopylenko (eds) / Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine. Vol. 1. Kyiv: Publishing House «Liudmyla», 2019. 118 p.


Завантажити в PDF


На свято поєднання (До 100-річчя Акту Злуки УНР і ЗУНР) / Інститут законодавства Верховної Ради України ; вступне слово акад. НАН України О. Л. Копиленка ; упоряд. : О. Л. Копиленко, Є. Р. Бершеда, В. О. Зайчук, І. М. Мищак. — К. : Парлам. вид-во, 2019. — 112 с. — (Серія : Із першоджерел. — Вип. Х).


Військово-цивільні адміністрації в зоні проведення операції об’єднаних сил : моногр. / С. О. Кузніченко, В. Й. Шевченко. – Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019. – 170 с.

Журавський В. С. Біобібліогр. покажч. / Уклад. : Ворошилова І. В. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2019. — 56 с.

 Архів видань:

2018 рік
2017 рік                                 
2016 рік

                                 
2015 рік


  


2014 рік
2013 рік

2012 рік


2011 рік
2010 рік

2009 рік


2008 рік
2007 рік

2006 рік


2005 рік2004 рік

 

10 липня 2019

i

- 10 липня 2019 року в Інституті законодавства Верховної Ради України, у рамках моніторингу нормативно-правової бази інвестиційної діяльності, що здійснюється створеним на базі Інституту Міжнародним центром, відбулося засідання з питань економічного співробітництва України та Лівану.
20 червня 2019

i

18 червня 2019 року в Інституті законодавства Верховної Ради України відбувся круглий стіл, який організовано у співпраці з Представництвом в Україні Фонду Ганса Зайделя. Учасники обговорювали проблеми державного управління в Україні в особливих умовах, зокрема питання правового статусу й організації діяльності військово-цивільних адміністрацій.
18 червня 2019

i

13 червня 2019 року громадська організація «Ротарі клуб Київ-сіті», яка реалізовує проекти «Словникова спадщина України» й «Українська граматична класика», відзначаючи заслуги Інституту законодавства Верховної Ради України...
06 червня 2019

i

3 червня 2019 року в Інституті законодавства Верховної Ради України відбувся круглий стіл на тему «Законодавче забезпечення впровадження практики Європейського суду з прав людини в Україні».
04 червня 2019

i

30 травня 2019 року в Інституті законодавства Верховної Ради України відбувся 20 випуск слухачів Української школи законотворчості за спеціальностями «Законотворчість» та «Європейське парламентське право».