Пошук по сайту
company logo
16 липня 2020, 13:28

Інші заходи та події, в яких взяли участь співробітники Інституту


 

У 2020 році співробітники Інституту законодавства Верховної Ради України взяли участь у таких заходах та подіях:

- міжвідомчій нараді в Апараті РНБО України щодо вирішення питань, пов`язаних із застосуванням адміністративними судами законодавства під час розгляду спорів щодо заборони в`їзду в Україну іноземцям чи особам без громадянства в інтересах національної безпеки (20 лютого). Взяла участь і виступила з доповіддю "Практика Європейського Суду з прав людини у справах щодо заборони в`їзду іноземцям чи особам без громадянства" О.І.Бєлова, головна наукова співробітниця відділу моніторингу законодавства;

- міжнародній науково-практичній конференції «Наука та освіта», яка проходила в «Академия «Bolashaq»» (Казахстан) (24 квітня). Взяв участь В.Є. Воротін, завідувач відділу комплексних проблем державотворення, доктор наук з держаного управління, професор, який виступив на пленарному засіданні з доповіддю про систему управління та економічні дії Уряду України в контексті реформування державного управління та регулювання;

- круглому столі, присвяченому обговоренню проекту змін до Конституції України в частині децентралізації, за участю робочої групи, якою підготовлено нову редакцію цих змін (12 червня). Взяв участь В.Є. Воротін, завідувач відділу комплексних проблем державотворення, доктор наук з держаного управління, професор;

У 2019 році співробітники Інституту законодавства Верховної Ради України взяли участь у таких заходах та подіях:

- у Скайп-конференції з представниками Служби фінансових розслідувань Литовської Республіки на тему: «Правове регулювання сфери інноваційних послуг: оподаткування, відповідальність та інші питання з урахуванням європейських директив» (17 січня). Взяв участь: Лапінський А.Л., головний консультант;

- другій міжнародній науковій конференції «Європейський простір знань і проблеми освітнього права України»(18-19 квітня). Взяли участь: Барабаш Т.М., завідувач відділу моніторингу законодавства, кандидат юридичних наук, доцент; Левицька Л.В., заступник завідувача відділу моніторингу законодавства, кандидат юридичних наук, доцент;

- координаційній зустрічі проектів та програм міжнародної технічної допомоги (ІРТАС) «Навички і знання, необхідні новообраним народним депутатам України для ефективної роботи», яка проводилася програмою USAID РАДА (26 червня). Взяли участь: Скомороха Т.В., заступник завідувача відділу проблем розвитку національного законодавства, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник; Данилюк Ю.В., завідувач сектору законопроектних робіт, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник;

- круглому столі «Пріоритети державної політики для нової влади: потреби суспільства, бачення політикуму, оцінки і пропозиції експертів» (16 жовтня). Взяли участь: Скомороха Т.В., заступник завідувача відділу проблем розвитку національного законодавства, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник; Данилюк Ю.В., завідувач сектору законопроектних робіт, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник;

- міжвідомчому науково-практичному круглому столі "Актуальні питання теорії та практики досудового розслідування кримінальних прпоступків", організованому Національною академією внутрішніх справ (14 листопада). Взяв участь: Середа Г.П., головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор;


У 2018 році співробітники Інституту законодавства Верховної Ради України взяли участь у таких заходах та подіях:

- Першій міжнародній науково-практичній конференції «Публічна служба і адміністративне судочинство: здобутки і виклики» (5-6 липня). Взяв участь: Монаєнко А.О., головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор;

- міжнародному круглому столі «Теоретичні та практичні аспекти інституту пробації в Україні»(22 червня). Взяли участь: Барабаш Т.М., завідувач відділу моніторингу законодавства, кандидат юридичних наук, доцент; Левицька Л.В., заступник завідувача відділу, кандидат юридичних наук, доцент;

- круглому столі «Обговорення концепції проекту Закону України «Про внесення змін до Закону «Про охорону культурної спадщини» та Концепції реформування у сфері охорони культурної спадщини» (22 червня). Взяв участь: Мищак І.М., завідувач науково-організаційного відділу, доктор історичних наук;

- науково-практичному круглому столі «Порушення митних правил та публічно-правові спори в митній сфері: адміністративна та судова практика» (22 червня). Взяв участь: Монаєнко А.О., головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор;

- круглому столі «Розробка та впровадження уніфікованої державної системи обліку та збереження нерухомої культурної спадщини України» (21 червня). Взяв участь: Мищак І.М., завідувач науково-організаційного відділу, доктор історичних наук;

-семінарі-нараді з публічного управління та адмініструванні Головдержслужби (14-15 червня), с. Козин. Взяв участь: Воротін В. Є., завідувач відділу комплексних проблем державотворення, доктор наук з державного управління, професор;

- конференції «Порушення Росією міжнародного права: наслідки для світу», організованій Центром дослідження Росії та університетом Кобе Гакуїн (Японія) (м. Київ, 8 червня). Взяв участь: Бершеда Є.Р., перший заступник директора Інституту, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України;

- фаховій дискусії «Глобальні тенденції і перспективи: світова економіка та Україна» (7 червня), яка проводилась в рамках проекту Центру Разумкова, за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя. Взяв участь: Воротін В.Є., завідувач відділу комплексних проблем державотворення, доктор наук з державного управління, професор;

- програмі професійного обміну «Судова система США» в рамках Міжнародної лідерської програми (International Visitor Leadership Program (IVLP)), що реалізується Бюро Державного департаменту США з питань освіти і культури (США, 12 травня – 2 червня). Взяла участь: Ворошилова І.В., заступник завідувача відділу європейського права та міжнародної інтеграції, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник;

- міжнародному форумі «Фінансова та митна безпека України: міжнародне співробітництво у гармонізованому європейському просторі» (31 травня). Взяв участь: Монаєнко А.О., головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор;

- Конгресі міжнародного і європейського права (26-27 травня). Взяв участь: Монаєнко А.О., головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор;

- круглому столі «Державна служба України в діалектиці суспільних трансформацій» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, присвяченій 100-річчю державної служби в Україні (25 травня). Взяв участь: Воротін В.Є., завідувач відділу комплексних проблем державотворення, доктор наук з державного управління, професор;

- всеукраїнській науково-практичній конференції за міжнародною участю «Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку», присвяченій 100-річчю державної служби в Україні. (25 травня). Взяв участь: Воротін В.Є., завідувач відділу комплексних проблем державотворення, доктор наук з державного управління, професор;

- міжнародній науково-практичній конференції «Правова аналітика: доктринальні підходи та галузеві виміри» (22 травня). Взяв участь: Монаєнко А.О., головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор;

- засіданні Науково-консультативної ради при Верховному Суді (18 травня). Взяв участь: Монаєнко А.О., головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор;

- засіданні Науково-консультативної ради при Державному бюро розслідувань (16 травня). Взяв участь: Монаєнко А.О., головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор;

- міжнародній науково-практичній конференції «Повторне відкриття західної правничої традиції в Україні – перспективи для розвитку сучасної української правової культури? Діяльність Станіслава Дністрянського, Ойгена Ерліха та Ернеста Тілля» (м. Львів – Тернопіль, 14-16 травня). Взяли участь: Андрушко І.П., провідний науковий співробітник, кандидат юридичних наук; Куровська І.А., заступник директора, кандидат юридичних наук; Мищак І.М., завідувач науково-організаційного відділу, доктор історичних наук; Ніколаєнко Н.В., головний консультант, кандидат юридичних наук Санченко А.Є., завідувач сектору, кандидат юридичних наук;

- тренінгу Програми USAID Рада з питань застосування Регламенту Верховної Ради України в законодавчому процесі (7-8 травня). Взяв участь: Монаєнко А.О., головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор;

- конференції «Президентські вибори в Росії: висновки та пропозиції», організованій Центром дослідження Росії (м. Київ, 8 квітня). Взяв участь: Бершеда Є.Р., перший заступник директора Інституту, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України;

- круглому столі «Новели законодавства у сфері стягнення аліментів: практика застосування та шляхи її вдосконалення» (4 квітня). Взяв участь: Монаєнко А.О., головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор;

- заключній зустрічі Робочої групи ОБСЄ/БДІПЛ з розробки Рекомендацій щодо публічних консультацій у законодавчому процесі в Україні  (28 березня). Взяла участь: Ворошилова І.В., заступник завідувача відділу європейського права та міжнародної інтеграції, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник;

- міжнародній конференції «На шляху до Декларації ООН про права селян та інших людей, які працюють в сільській місцевості», організованій Українською мережею сільського розвитку спільно з Інститутом економіки та прогнозування НАН України (м. Київ, 27 березня). Взяв участь: Бершеда Є.Р., перший заступник директора Інституту, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України;

- XI міжнародному Форумі «Європа-Україна», м. Жешув (Польща) (13-15 березня), який організовано Інститутом східноєвропейських досліджень і Маршалом Підкарпатського Воєводства Польщі. Взяв участь: Воротін В.Є., завідувач відділу комплексних проблем державотворення, доктор наук з державного управління, професор;

- науково-практичній конференції «Митне законодавство України: проблеми правозастосовчої практики» (1 березня). Взяв участь: Монаєнко А.О., головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор.

 

У 2017 році співробітники Інституту законодавства Верховної Ради України взяли участь у таких заходах та подіях:

- Міжнародному тренінгу «Виклики до та після ратифікації Угоди про асоціацію України з ЄС: Вплив референдуму в Нідерландах, Брекзіту та майбутніх виборів у державах-членах ЄС» (30 січня). Взяли участь: Санченко А. Є., завідувач сектору правових проблем європейської інтеграції відділу європейського права та міжнародної інтеграції, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

- Тренінгу «Впровадження повного циклу публічної політики та практичні аспекти адаптації законодавства України до законодавства ЄС» (16 лютого). Взяли участь: Гріненко О. О., завідувач відділу європейського права та міжнародної інтеграції, доктор юридичних наук, професор; Данелія О. С., головний науковий співробітник сектору методології відділу комплексних проблем державотворення; Стецков Д. Д., провідний науковий співробітник сектору законопроектних робіт відділу проблем розвитку національного законодавства.

- Дискусії на тему: «Політико-правові стандарти реінтеграції Донбасу та Криму», організованої Реанімаційним пакетом реформ спільно з благодійним фондом «Право на захист», громадською організацією «Крим СОС», благодійним фондом «Восток-СОС» (16 лютого). Взяли участь: Гріненко О.О., завідувач відділу європейського права та міжнародної інтеграції, доктор юридичних наук, професор.

- Розширеному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти з питання «Про фінансове забезпечення науки і освіти у 2017 році» (22 лютого). Взяли участь: Воротін В. Є., в.о. завідувача відділу комплексних проблем державотворення, доктор наук з державного управління, проф.

- Засіданні конкурсної комісії конкурсного відбору проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (28 лютого – початок роботи конкурсних комісій). Взяли участь: Муза О.В., завідувач сектору наукового супроводу моніторингової діяльності відділу моніторингу законодавства, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник.

- Тренінгу «Впровадження повного циклу публічної політики та практичні аспекти адаптації законодавства України до законодавства ЄС» (28 лютого). Взяли участь: Санченко А. Є., завідувач сектору правових проблем європейської інтеграції відділу європейського права та міжнародної інтеграції, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

- Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності» (3 березня). Взяли участь: Ярмиш О.Н., головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор

- Міжнародному тренінгу «Норвезька модель європейської інтеграції – Європейська економічна зона і за її межами: значення для України» (6 березня). Взяли участь: Санченко А. Є., завідувач сектору правових проблем європейської інтеграції відділу європейського права та міжнародної інтеграції, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

- Круглому столі «Міжнародний суд ООН: актуальні виклики сьогодення» (9 березня). Взяли участь: Какауліна Л. М., головний консультант сектору експертних робіт відділу проблем розвитку національного законодавства.

- Круглому столі для експертів «Міжнародні стандарти та українські практики урегулювання виборчих спорів» (16 березня). Взяли участь: Андрушко І. П., провідний науковий співробітник відділу моніторингу законодавства, кандидат юридичних наук; Санченко А. Є., завідувач сектору правових проблем європейської інтеграції відділу європейського права та міжнародної інтеграції, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник; Монаєнко А. О., головний науковий співробітник сектору економічних проблем законотворення, доктор юридичних наук, професор.

- Міжнародній науково-практичній конференції «Забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб в Україні» (24 березня). Взяли участь: Стецков Д. Д., провідний науковий співробітник сектору законопроектних робіт відділу проблем розвитку національного законодавства.

- Робочій групі ОБСЄ/БДІПЛ з розробки Рекомендацій щодо публічних консультацій у законодавчому процесі в Україні (30 березня). Взяли участь: Ворошилова І. В., заступник завідувача відділу європейського права та міжнародної інтеграції, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

- Конференції «Реформа процесуального законодавства: ефективне судочинство чи нові виклики?», організованій Радою з питань судової реформи (7 квітня). Взяли участь: Мінченко Р. М., завідувач відділу моніторингу законодавства, доктор юридичних наук, професор; Муза О. В., завідувач сектору, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник.

- Засіданні круглого столу "Партисипативна демократія в системі місцевого самоврядування" (10 квітня). Взяли участь: Приходько Х. В., головний співробітник відділу моніторингу законодавства, доктор юридичних наук, професор.

- Науково-практичній конференції «Актуальні проблеми соціально-правового статусу осіб, постраждалих під час проведення АТО» (19 квітня). Взяли участь: Приходько Х. В., головний співробітник відділу моніторингу законодавства, доктор юридичних наук, професор.

- Конференції за участю Прем’єр-міністра України В. Гройсмана «Стан та перспективи реформи держаного управління в Україні» (27 квітня). Взяли участь: Воротін В. Є., в.о. завідувача відділу комплексних проблем державотворення, доктор наук з державного управління, проф.

- Щорічних зборах Академії економічних наук України, Ірпінь (12 травня). Взяли участь: Воротін В. Є., в.о. завідувача відділу комплексних проблем державотворення, доктор наук з державного управління, проф.

- Засіданні круглого столу «Шляхи удосконалення районного рівня адміністративно-територіального устрою України в сучасних умовах проведення реформи децентралізації влади» (15 травня). Взяли участь: Приходько Х. В., головний співробітник відділу моніторингу законодавства, доктор юридичних наук, професор.

- Дискусійному заході Посольства ФРН в Україні «Вирішення спорів, пов’язаних з бізнесом, шляхом медіації в Німеччині та Україні» (17 травня). Взяли участь: Муза О. В., завідувач сектору, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник.

- Всеукраїнській науково-практичній конференції за міжнародною участю, присвяченій 25-річчю Національної академії «Публічне управління; ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності, НАДУ при Президентові України (26 травня). Взяли участь: Воротін В. Є., в.о. завідувача відділу комплексних проблем державотворення, доктор наук з державного управління, професор.

- Міжнародній конференції «Пост-конфліктне правосуддя в Україні», організованій УГСПЛ, Європейською асоціацією міжнародного права (26 – 27 травня). Взяли участь: Муза О. В., завідувач сектору, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник.

- Парламентських слуханнях «Пріоритетність додержання страхових засад при реформуванні пенсійної системи» (7 червня). Взяли участь: Андрушко І. П., провідний науковий співробітник відділу моніторингу законодавства, кандидат юридичних наук; Коцюба Р. О., провідний науковий співробітник відділу моніторингу законодавства, старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук.

- Стажуванні за програмою «Публікаційна і проектна діяльність у країнах Євросоюзу: від теорії до практики» (15 – 25 вересня). Взяли участь: Мищак І. М., завідувач науково-організаційного відділу, доктор історичних наук, старший науковий співробітник.

           - Заходах науково-практичного характеру Польської секції Міжнародної поліцейської асоціації (МПА) (5 – 9 жовтня). Взяли участь: Ярмиш О. Н., головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор.

- Стажуванні за програмою «Міжнародного курсу підвищення кваліфікації суддів, адвокатів, правозахисників» в Університеті прикладних наук міста Вісмар (Німеччина) (9 – 13 жовтня). Взяли участь: Кузніченко С. О., головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор.

- Зустрічі у Верховній Раді України народних депутатів України, присвяченій Міжнародному Дню волонтера та з нагоди Дня Збройних Сил України (6 грудня). Захід відбувся за участю Координатора програми Організації Об’єднаних Націй «Волонтери ООН в Україні», представників Міністерства соціальної політики, Державних служб з питань надзвичайних ситуацій, у справах ветеранів війни та учасників АТО, державних науково-медичних закладів, понад 150 активістів ветеранських організацій. Взяли участь: Косинський В. В., провідний науковий співробітник.

 

 

09 квітня 2021

i

9 квітня 2021 року відбулася стратегічна сесія щодо створення Парламентської дослідницької служби в структурі Апарату Верховної Ради України «Працівники Парламентської дослідницької служби: правовий статус, кваліфікаційні вимоги».
07 квітня 2021

i

7 квітня 2021 року на запрошення Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів завідувач сектору Інституту законодавства Верховної Ради України Ірина Гуменюк взяла участь у комітетських слуханнях на тему: «Про стан виконання Стратегії подолання бідності».
06 квітня 2021

i

6 квітня 2021 року у комітетах Верховної Ради України відбувся круглий стіл «Обробка чутливих персональних даних: міжнародні стандарти та національний контекст». Захід пройшов за сприяння спільного проекту Європейського Союзу та Ради Європи щодо посилення операційної спроможності Омбудсмена та був присвячений проектам законів, покликаним удосконалити чинну редакцію Закону України «Про захист персональних даних».
29 березня 2021

i

26 березня 2021 року відбулася друга стратегічна сесія щодо створення дослідницької служби в Апараті Верховної Ради України «Види інформаційних продуктів дослідницької служби».
26 березня 2021

i

19 березня 2021 року в Інституті законодавства Верховної Ради України в рамках заходів, спрямованих на подальший розвиток законодавчого забезпечення реального сектору економіки, проведено круглий стіл з обговорення питань удосконалення правового регулювання ринкових відносин в Україні.