Пошук по сайту
company logo
18 липня 2018, 15:42

Підготовка кадрів вищої кваліфікації


В Інституті законодавства Верховної Ради України діють аспірантура та докторантура з права, міжнародного права, економіки, публічного управління та адміністрування. Також функціонують три спеціалізовані вчені ради: на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних й економічних наук, а також наук з державного управління (детальніше див. тут).

Інституту надано право присвоювати вчене звання «професор».

 

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  та доктора наук в Інституті законодавства Верховної Ради України

 

Правила прийому до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії в Інституті законодавства Верховної Ради України у 2018 році

 

Правила прийому до докторантури для здобуття ступеня доктора наук в Інституті законодавства Верховної Ради України у 2018 році

 

 

На засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.867.01 Інституту законодавства Верховної Ради України 28 грудня 2017 р. відбудуться прилюдні захисти:

 

1) Дисертації на тему: «Конституційно-правове регулювання діяльності політичних партій у виборчому процесі» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право Турчинова Кирила Олександровича (об 11.00).

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – Турчинова Кирила Олександровича на тему: «Конституційно-правове регулювання діяльності політичних партій у виборчому процесі».

 

2) Дисертації на тему: «Конституційно-правові засади референдуму як форми прямої демократії» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право Білана Сергія Васильовича (о 13.00).

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – Білана Сергія Васильовича на тему: «Конституційно-правові засади референдуму як форми прямої демократії».

З текстами авторефератів, дисертацій та відгуками офіційних опонентів можна ознайомитися тут.

 

1)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук               Турчинова Кирила Олександровича на тему: «Конституційно-правове регулювання діяльності політичних партій у виборчому процесі».

 

Відгук офіційного опонента, доктора юридичних наук, професора, Серьогіна Віталія Олександровича на дисертацію Турчинова Кирила Олександровича за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.

Відгук офіційного опонента, кандидата юридичних наук, доцента, Фрідманського Романа Михайловича на дисертацію Турчинова Кирила Олександровича за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.

 

 

 

2)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук               Білана Сергія Васильовича на тему: «Конституційно-правові засади референдуму як форми прямої демократії».

 

Відгук офіційного опонента, доктора юридичних наук, доцента, Совгирі Ольги Володимирівни на дисертацію Білана Сергія Васильовича за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.

Відгук офіційного опонента, кандидата юридичних наук, професора, Шукліної Наталії Георгіївни на дисертацію Білана Сергія Васильовича за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.

 

 

 

З текстами авторефератів, дисертацій та відгуками офіційних опонентів можна ознайомитися тут.

 

Діяльність спеціалізованих вчених рад у 2018 р.

На засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.867.01 Інституту законодавства Верховної Ради України 30 березня 2018 р. відбудеться прилюдний захист дисертації на тему:Адміністративна діяльність правоохоронних органів з охорони навколишнього природного середовищана здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Золотарьової Наталії Іванівни (об 11.00).

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук – Золотарьової Наталії Іванівни на тему: Адміністративна діяльність правоохоронних органів з охорони навколишнього природного середовища”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук        Золотарьової Наталії Іванівни на тему: Адміністративна діяльність правоохоронних органів з охорони навколишнього природного середовища”.

Відгук офіційного опонента, доктора юридичних наук, професора, член-кореспондента Національної академії правових наук України Андрійко Ольги Федорівни, на дисертацію Золотарьової Наталії Іванівни за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Відгук офіційного опонента, доктора юридичних наук, професора, Бородіна Івана Лук’яновича, на дисертацію Золотарьової Наталії Іванівни за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Відгук офіційного опонента, доктора юридичних наук, професора Курінного Євгена Володимировича, на дисертацію Золотарьової Наталії Іванівни за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

 

З текстом автореферату, дисертації та відгуками офіційних опонентів можна ознайомитися тут.

 

 

На засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.867.01 Інституту законодавства Верховної Ради України 27 квітня 2018 р. відбудеться прилюдний захист дисертації на тему:Міжнародний злочин «агресія» в сучасній доктрині міжнародного правана здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.11 – міжнародне право Майснера Андрія Васильовича (11.00).

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – Майснера Андрія Васильовича на тему: Міжнародний злочин «агресія» в сучасній доктрині міжнародного права”.

 

З текстом автореферату, дисертації та відгуками офіційних опонентів можна ознайомитися тут.

 

На засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.867.01 Інституту законодавства Верховної Ради України 27 квітня 2018 року відбудеться прилюдний захист дисертації на тему:Міжнародний злочин «агресія» в сучасній доктрині міжнародного правана здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.11 – міжнародне право Майснера Андрія Васильовича (11.00).

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – Майснера Андрія Васильовича на тему: Міжнародний злочин «агресія» в сучасній доктрині міжнародного права”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук        Майснера Андрія Васильовича на тему: Міжнародний злочин «агресія» в сучасній доктрині міжнародного права”.

Відгук офіційного опонента, доктора юридичних наук, професора, член-кореспондента Національної академії правових наук України Буроменського Михайла Всеволодовича, на дисертацію Майснера Андрія Васильовича за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право.

Відгук офіційного опонента, кандидата юридичних наук, доцента, Годованика Євгена Валентиновича, на дисертацію Майснера Андрія Васильовича за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне  право.

З текстом автореферату, дисертації та відгуками офіційних опонентів можна ознайомитися тут.

Автореферат на тему: «Фінансово-кредитний механізм державного регулювання розвитку аграрного виробництва в Україні» на здобуття ступеня кандидата наук з державного управління зі спеціальності 25.00.02 – механізми державного управління Матвієнко Р.В.

З текстом автореферату, дисертації та відгуками офіційних опонентів можна ознайомитися тут.


30 травня об 11:00 на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.867.03 Інституту законодавства Верховної Ради України відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації кандидатської дисертації кандидатської дисертації Матвієнка Романа Володимировича на тему: “Фінансово-кредитний механізм державного регулювання розвитку аграрного виробництва в Україні”.
Офіційні опоненти: Латинін Микола Анатолійович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри економічної політики та менеджменту Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;  Паламарчук Тетяна Петрівна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національна академія державного управління при Президентові України.3 липня об 13:00 на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.867.03 Інституту законодавства Верховної Ради України відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Лужикової Єлизавети Олександрівни на тему: “Міжнародні виборчі стандарти формування системи публічного управління в Україні”.
Офіційні опоненти: Овчаренко Р.В., доктор наук з державного управління, доцент, доцент  кафедри екологічного менеджменту Донецький державний університет управління м. Маріуполь; Шаульська Г.М., кандидат наук з державного управління, головний консультант науково-організаційного відділу, Інститут законодавства Верховної Ради України. Спеціальність – 25.00.02 „механізми державного управління”.


3 липня об 11:00 на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.867.03 Інституту законодавства Верховної Ради України відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації кандидатської дисертації Гасимова Ровзата Афата огли на тему: “Електронне урядування як механізм публічного управління та адміністрування”.
Офіційні опоненти: Семенченко Андрій Іванович, доктор наук з державного управління, професор кафедри інформаційної політики, директор Інституту вищих керівних кадрів, Національна академія державного управління при Президентові України; Власенко Роман Вікторович, кандидат наук з державного управління, головний спеціаліст сектору аналізу зовнішньої та безпекової політики Центру досліджень Російської Федерації, Національний інститут стратегічних досліджень. Спеціальність – 25.00.02 „механізми державного управління”.

4 липня об 11:00 на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.867.03 Інституту законодавства Верховної Ради України відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації кандидатської дисертації кандидатської дисертації Молошної Олени Леонідівни на тему: “Удосконалення державно-службових відносин в системі публічного управління”.
Офіційні опоненти: Довгань Валерій Іванович, доктор наук з державного управління, доцент, головний науковий співробітник науково-дослідного відділу, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького;  Гнидюк Наталія Андріївна, кандидат наук з державного управління, радник юстиції, Міністерство юстиції України. Спеціальність – 25.00.02 „механізми державного управління”. 

 

 

 

 

12 квітня 2018

i

Інститут законодавства Верховної Ради України у співпраці з Представництвом Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні з 23 до 27 квітня 2018 року проводять...
13 березня 2018

i

14 березня 2018 року Інститут законодавства Верховної Ради України спільно із Женевським центром демократичного контролю над збройними силами та Центром досліджень армії...
21 лютого 2018

i

27 лютого 2018 року Інститут законодавства Верховної Ради України спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних...
05 лютого 2018

i

ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВСТВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ оголошує сесію з приймання кандидатських іспитів:
31 січня 2018

i

20 лютого 2018 року об 11 год. у приміщенні конференц-зали Інституту законодавства Верховної Ради України (кім. 416) відбудеться засідання круглого столу на тему: