Пошук по сайту
company logo
13 травня 2021, 16:04

Підготовка кадрів вищої кваліфікації


В Інституті законодавства Верховної Ради України діють аспірантура та докторантура з права, міжнародного права, економіки, публічного управління та адміністрування. Також функціонують дві спеціалізовані вчені ради: на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук, а також наук з державного управління.

Інституту надано право присвоювати вчене звання «професор».

 


 

 

 

 

Інформація про дисертації,

які захищені/захищаються у спеціалізованій вченій раді Д 26.867.01

Інституту законодавства Верховної Ради України

 

 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Тема дисертації

Шифр і назва наукової спеціальності

Дата захисту

Текст дисертації, автореферату, відгуки офіційних опонентів

1.
Алєксєєв Сергій Олегович
Використання норм міжнародного права в господарському судочинстві України: питання теорії та практики

12.00.11 – міжнародне право
01.06.2020
Aref
Dis
1
2
2.
Миронюк Артур Ігорович

Міжнародно-правова регламентація охорони та захисту морського середовища

12.00.11 – міжнародне право
01.06.2020
Aref
Dis
1
2
3.
Костицька Ірина Олександрівна

Юридична відповідальність парламентарія в системі відповідального представницького правління: конституційно-правові засади

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право
7.07.2020
Aref
DIS
1
2
3
4.
Ларін Євген Олександрович
Конституційно-правові засади реалізації права на інформацію в Україні


12.00.02 – конституційне право; муніципальне право
7.07.2020
Aref
DIS
1
2

5.
Кофман
Борис
Якович


Людина, особистість і громадянин в сучасному конституційному праві

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право
30.09.2020
Aref
DIS
1
2
3
6.
Стрілець
Богдан
Васильович

Правове регулювання інвестиційної діяльності в Європейському Союзі

12.00.11 – міжнародне право
30.09.2020
Aref
DIS
1
2
7.
Гоцуляк
Юрій
Вікторович

Правове буття як онтологічна основа праворозуміння (історико-теоретичне дослідження)
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

09.10.2020
Aref
DIS
1
2
3
8.
Какауліна
Людмила
Миколаївна

Конституційно-правове забезпечення порядку використання та захисту державних символів України

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право
29.01.2021
Aref
DIS
1
2
9.
Кузьменко
Наталія
Олексіївна

Правові засади організації та діяльності національних адміністративно-територіальних одиниць в Українській РСР у 1920-1930-х рр."

12.00.01 –
теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

29.01.2021
Aref
DIS
1
2
10.
Діхтярук
Андрій
Борисович

Конституційно-правові засади реалізації права на вищу освіту в Україні
12.00.02 – конституційне право; муніципальне право

09.02.2021
DIS
Aref
1
2
11.Івановська
Алла
Миколаївна

Конституційний контроль в системі державного контролю: теоретико-правові та праксеологічні засади

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право
та
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

26.02.2021
Aref
DIS
1
2
3
12.
Базов
 Віктор
Петрович

Теорія та принципи міжнародного гуманітарного права
12.00.11 – міжнародне право
5.03.2021
Aref
DIS
1
2
3

13.Зулгарін Вадим Геннадійович
Особливості міжнародних договорів у галузі регулювання міжнародних торгових відносин

12.00.11 – міжнародне право
5.03.2021
Aref
DIS
1
2
14.
Геселев Олексій Валерійович
Праворозуміння та розсуд у правозастосовній діяльності: теоретико-правове дослідження

12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
30.03.2021
Aref
DIS
1
2
15.
Телешецький Олександр
Іванович
Міжнародно-правове регулювання інституту нейтралітету

12.00.11 – міжнародне право13.05.2021Aref
DIS
1
2
16.
Іонушас
Сергій
Костянтинович

Конституційно-правові засади модернізації інституту прокуратури України

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право
14.05.2021
Aref
DIS
1
2
17.
Міхневич
Людмила
Володимирівна

Юридична освіта та наука в некласичних навчальних закладах України (ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.)
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
14.05.2021Aref
DIS
1
2
3
 Інформація про дисертації,

які захищені/захищаються у спеціалізованій вченій раді Д 26.867.03

Інституту законодавства Верховної Ради України

 

 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові

                           

Тема дисертації

                                 

Шифр і назва наукової спеціальності

                               

Дата захисту

Текст дисертації, автореферату, відгуки офіційних опонентів

                                 

1.
Андрійчук Ю.М.
Напрями реформування системи управління регіональним і місцевим розвитком в Україні

25.00.02 – механізми державного управління
09.09.2020
Aref
DIS
1
2
2.
Павлов С.С.
Формування механізмів публічного управління та адміністрування в сфері цивільного захисту України: функціонально-професійний аспект

25.00.02 – механізми державного управління
09.09.2020Aref
DIS
1
2
3.
Шевченко А.В.
Формування механізмів публічного управління в сфері міждержавного регіонального співробітництва України

25.00.02 – механізми державного управління
03.11.2020
Aref
DIS
1
2
4.
Щербак Наталія Василівна
«Реформа державного управління: парламентський вимір»

25.00.01 – теорія та історія державного управління
22.02.2021
Aref
DIS
1
2
3
5.
Палагусинець Ростислав Васильович
Механізм формування інтелектуального капіталу дипломатичної служби в державному управлінні

25.00.02 – механізми державного управління
23.03.2021
Aref
DIS
1
2
3
6.
Пилипенко
Володимир Петрович

Державна політика інноваційного розвитку в трансформаційний період

25.00.02 – механізми державного управління
12.05.2021
Aref
DIS
1
2


7.
Новіков Олексій Олександрович
Громадський контроль як інструмент підвищення ефективності державного управління в Україні

25.00.02 – механізми державного управління
12.05.2021
Aref
DIS
1
2
8.
Голяшкіна Олена Анатоліївна
«Організаційно-правовий механізм запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у публічному управлінні»

25.00.02 – механізми державного управління17.09.2021Aref
DIS
1
2
9.
Антипенко Ірина Анатоліївна
«Управління політичними ризиками в умовах глобалізації»25.00.02 – механізми державного управління17.09.2021Aref
DIS
1
2
3
4
Інформація про дисертації,

які захищені / зaхищаються у спеціалізованих вчених радах з присудження ступеня доктора філософії

Інституту законодавства Верховної Ради Україниз/п

Прізвище,

ім’я

по-батькові


Тема дисертації

Код та назва спеціальності

Дата захисту

Текст дисертації, автореферату, відгуки офіційних опонентів


1.

Данелія Тимур Сілованович

Міжнародно-правове регулювання співробітництва України у сфері захисту світового океану

«293»

Міжнародне право

Захист відбудеться 28.07.2021 року о 13:00 годині
в Інституті законодавства Верховної Ради України за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, 4, к.416.
 

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

АНОТАЦІЯ


DIS

1
2
3


ВІДЕО ЗАХИСТУ2.

Ірклієнко Андрій Ігорович

Бікамералізм в умовах формування конституційної демократії

«081»

Право

 

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

АНОТАЦІЯ

Повідомлення про захист3.

Мельник Вікторія Станіславівна

Міжнародно-правове регулювання експлуатації Суецького та Панамського каналів

«293»

Міжнародне право

Захист відбудеться 28.07.2021 року о 10:00 годині
в Інституті законодавства Верховної Ради України за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, 4, к.416.
 

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

АНОТАЦІЯ

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

DIS

1
2


ВІДЕО ЗАХИСТУ


4.

Савич Єгор Сергійович

Право людини на звернення в Україні: конституційно-правовий аналіз

«081»

Право

 

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

АНОТАЦІЯ

Повідомлення про захист


5.

Салаєв Тургут Гаджи  Огли

Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері

«081»

Право

 

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

АНОТАЦІЯ

Повідомлення про захист

 

 

 

14 вересня 2021

i

Наш сайт переїхав на нову адресу! Тепер ми знаходимось тут: https://instzak.com.ua/
09 вересня 2021

i

7 вересня 2021 року у режимі відеоконференції відбулося перше засідання робочої групи з доопрацювання до другого читання проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій» (реєстр. № 4147).
31 серпня 2021

i

18 серпня 2021 року в Інституті законодавства Верховної Ради України відбулося підписання Угоди про співпрацю між Інститутом та Одеським національним морським університетом.
26 липня 2021

i

21 липня 2021 року у дистанційному режимі відбулася зустріч співробітників Інституту законодавства Верховної Ради України із представниками Люблінського університету імені Марії Кюрі-Склодовської щодо налагодження співробітництва.
25 липня 2021

i

20 липня 2021 року за ініціативою Інституту законодавства Верховної Ради України та Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, а також Координатора проектів ОБСЄ в Україні відбулося експертне обговорення «Законодавче забезпечення реінтеграції тимчасово окупованих територій».