Пошук по сайту
company logo
14 квітня 2021, 11:58

Підготовка кадрів вищої кваліфікації


В Інституті законодавства Верховної Ради України діють аспірантура та докторантура з права, міжнародного права, економіки, публічного управління та адміністрування. Також функціонують дві спеціалізовані вчені ради: на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук, а також наук з державного управління.

Інституту надано право присвоювати вчене звання «професор».

 

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  та доктора наук в Інституті законодавства Верховної Ради України


Порядок проходження документів, які подаються на здобуття ступеня доктора філософії, утворення разової ради та проведення захисту в Інституті законодавства Верховної Ради України


Правила прийому до аспірантури та докторантури Інституту законодавства Верховної Ради України у 2021 році


Програма вступного іспиту зі спеціальності для вступників на навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 293 "Міжнародне право" галузі знань 29 "Міжнародні відносини"


Програма вступного іспиту зі спеціальності для вступників на навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 081 "Право" галузі знань 08 "Право"

 

 

 

 

Інформація про дисертації,

які захищені/захищаються у спеціалізованій вченій раді Д 26.867.01

Інституту законодавства Верховної Ради України

 

 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Тема дисертації

Шифр і назва наукової спеціальності

Дата захисту

Текст дисертації, автореферату, відгуки офіційних опонентів

1.
Алєксєєв Сергій Олегович
Використання норм міжнародного права в господарському судочинстві України: питання теорії та практики

12.00.11 – міжнародне право
01.06.2020
Aref
Dis
1
2
2.
Миронюк Артур Ігорович

Міжнародно-правова регламентація охорони та захисту морського середовища

12.00.11 – міжнародне право
01.06.2020
Aref
Dis
1
2
3.
Костицька Ірина Олександрівна

Юридична відповідальність парламентарія в системі відповідального представницького правління: конституційно-правові засади

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право
7.07.2020
Aref
DIS
1
2
3
4.
Ларін Євген Олександрович
Конституційно-правові засади реалізації права на інформацію в Україні


12.00.02 – конституційне право; муніципальне право
7.07.2020
Aref
DIS
1
2

5.
Кофман
Борис
Якович


Людина, особистість і громадянин в сучасному конституційному праві

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право
30.09.2020
Aref
DIS
1
2
3
6.
Стрілець
Богдан
Васильович

Правове регулювання інвестиційної діяльності в Європейському Союзі

12.00.11 – міжнародне право
30.09.2020
Aref
DIS
1
2
7.
Гоцуляк
Юрій
Вікторович

Правове буття як онтологічна основа праворозуміння (історико-теоретичне дослідження)
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

09.10.2020
Aref
DIS
1
2
3
8.
Какауліна
Людмила
Миколаївна

Конституційно-правове забезпечення порядку використання та захисту державних символів України

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право
29.01.2021
Aref
DIS
1
2
9.
Кузьменко
Наталія
Олексіївна

Правові засади організації та діяльності національних адміністративно-територіальних одиниць в Українській РСР у 1920-1930-х рр."

12.00.01 –
теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

29.01.2021
Aref
DIS
1
2
10.
Діхтярук
Андрій
Борисович

Конституційно-правові засади реалізації права на вищу освіту в Україні
12.00.02 – конституційне право; муніципальне право

09.02.2021
DIS
Aref
1
2
11.Івановська
Алла
Миколаївна

Конституційний контроль в системі державного контролю: теоретико-правові та праксеологічні засади

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право
та
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

26.02.2021
Aref
DIS
1
2
3
12.
Базов
 Віктор
Петрович

Теорія та принципи міжнародного гуманітарного права
12.00.11 – міжнародне право
5.03.2021
Aref
DIS
1
2
3

13.Зулгарін Вадим Геннадійович
Особливості міжнародних договорів у галузі регулювання міжнародних торгових відносин

12.00.11 – міжнародне право
5.03.2021
Aref
DIS
1
2
14.
Геселев Олексій Валерійович
Праворозуміння та розсуд у правозастосовній діяльності: теоретико-правове дослідження

12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
30.03.2021
Aref
DIS
15.
Іонушас
Сергій
Костянтинович

Конституційно-правові засади модернізації інституту прокуратури України

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право
14.05.2021
Aref
16.
Міхневич
Людмила
Володимирівна

Юридична освіта та наука в некласичних навчальних закладах України (ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.)
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
14.05.2021Aref
 Інформація про дисертації,

які захищені/захищаються у спеціалізованій вченій раді Д 26.867.03

Інституту законодавства Верховної Ради України

 

 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові

                           

Тема дисертації

                                 

Шифр і назва наукової спеціальності

                               

Дата захисту

Текст дисертації, автореферату, відгуки офіційних опонентів

                                 

1.
Андрійчук Ю.М.
Напрями реформування системи управління регіональним і місцевим розвитком в Україні

25.00.02 – механізми державного управління
09.09.2020
Aref
DIS
1
2
2.
Павлов С.С.
Формування механізмів публічного управління та адміністрування в сфері цивільного захисту України: функціонально-професійний аспект

25.00.02 – механізми державного управління
09.09.2020Aref
DIS
1
2
3.
Шевченко А.В.
Формування механізмів публічного управління в сфері міждержавного регіонального співробітництва України

25.00.02 – механізми державного управління
03.11.2020
Aref
DIS
1
2
4.
Щербак Наталія Василівна
«Реформа державного управління: парламентський вимір»

25.00.01 – теорія та історія державного управління
22.02.2021
Aref
DIS
1
2
3
5.
Палагусинець Ростислав Васильович
Механізм формування інтелектуального капіталу дипломатичної служби в державному управлінні

25.00.02 – механізми державного управління
23.03.2021
Aref
DIS
1
2
3
6.
Пилипенко
Володимир Петрович

Державна політика інноваційного розвитку в трансформаційний період

25.00.02 – механізми державного управління
12.05.2021
Aref
DIS
1
2


7.
Новіков Олексій Олександрович
Громадський контроль як інструмент підвищення ефективності державного управління в Україні
25.00.02 – механізми державного управління
12.05.2021
Aref
DIS
1
2


 

 

 

 

 

28 квітня 2021

i

27 квітня 2021 року Інститут законодавства Верховної Ради України презентував спільне з Комітетом з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин науково-практичне видання «Досвід врегулювання збройних конфліктів: міжнародно-правові документи і коментарі».
28 квітня 2021

i

26 квітня 2021 року Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування були проведені комітетські слухання на тему: «Професійне навчання публічних службовців: європейський досвід та перспективи для України».
09 квітня 2021

i

9 квітня 2021 року відбулася стратегічна сесія щодо створення Парламентської дослідницької служби в структурі Апарату Верховної Ради України «Працівники Парламентської дослідницької служби: правовий статус, кваліфікаційні вимоги».
07 квітня 2021

i

7 квітня 2021 року на запрошення Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів завідувач сектору Інституту законодавства Верховної Ради України Ірина Гуменюк взяла участь у комітетських слуханнях на тему: «Про стан виконання Стратегії подолання бідності».
06 квітня 2021

i

6 квітня 2021 року у комітетах Верховної Ради України відбувся круглий стіл «Обробка чутливих персональних даних: міжнародні стандарти та національний контекст». Захід пройшов за сприяння спільного проекту Європейського Союзу та Ради Європи щодо посилення операційної спроможності Омбудсмена та був присвячений проектам законів, покликаним удосконалити чинну редакцію Закону України «Про захист персональних даних».