Пошук по сайту
company logo
27 листопада 2018, 09:15

Підготовка кадрів вищої кваліфікації


В Інституті законодавства Верховної Ради України діють аспірантура та докторантура з права, міжнародного права, економіки, публічного управління та адміністрування. Також функціонують три спеціалізовані вчені ради: на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних й економічних наук, а також наук з державного управління (детальніше див. тут).

Інституту надано право присвоювати вчене звання «професор».

 

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  та доктора наук в Інституті законодавства Верховної Ради України

 

Правила прийому до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії в Інституті законодавства Верховної Ради України у 2018 році

 

Правила прийому до докторантури для здобуття ступеня доктора наук в Інституті законодавства Верховної Ради України у 2018 році

 

 

 

Інформація про дисертації,

які захищені/захищаються у спеціалізованій вчені раді Д 26.867.01

Інституту законодавства Верховної Ради України

 

 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Тема дисертації

Шифр і назва наукової спеціальності

Дата захисту

Текст дисертації, автореферату, відгуки офіційних опонентів

1.

Міхайліна Тетяна Вікторівна

Правосвідомість як інтегративний елемент правової системи

12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень


20.11.2018

2.
Богатчук Дар'я ПетрівнаПринцип добросовісного виконання міжнародних зобов’язань

12.00.11 – міжнародне право20.11.2018
3.
Торяник Олег Юрійович Конституционно-правовой статус прокуратуры Украины12.00.02 – конституційне право; муніципальне право

27.11.2018Aref
DIS
1
2
4.
Панькова Зоряна ЛеонідівнаАдміністративні послуги у сфері економіки12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право27.11.2018Aref
DIS
1
2


Інформація про дисертації,

які захищені/захищаються у спеціалізованій вчені паді Д 26.867.02

Інституту законодавства Верховної Ради України


 

з/п

Прізвище,

ім’я

по-батькові

                                 

Тема дисертації

           

                                     

                      

Шифр і назва наукової спеціальності

                             

Дата захисту

                 

Текст дисертації, автореферату, відгуки офіційних опонентів

1.
Шабельник Людмила Юріївна

Удосконалення регулювання стандартизації та сертифікації промислової продукції в Україні

08.00.03 – економіка та управління національним господарством11.12.2018Aref

DIS

1

2

2.

Ключка Сергій Сергійович

 

Державний фінансовий контроль в системі економічної безпеки держави

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

06.11.2018

Aref

DIS

1

2


Інформація про дисертації,

які захищені/захищаються у спеціалізованій вченій раді Д 26.867.03

Інституту законодавства Верховної Ради України