Пошук по сайту
company logo
26 лютого 2019, 09:20

Підготовка кадрів вищої кваліфікації


В Інституті законодавства Верховної Ради України діють аспірантура та докторантура з права, міжнародного права, економіки, публічного управління та адміністрування. Також функціонують три спеціалізовані вчені ради: на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних й економічних наук, а також наук з державного управління (детальніше див. тут).

Інституту надано право присвоювати вчене звання «професор».

 

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  та доктора наук в Інституті законодавства Верховної Ради України

 

Правила прийому до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії в Інституті законодавства Верховної Ради України у 2019 році

 

Правила прийому до докторантури для здобуття ступеня доктора наук в Інституті законодавства Верховної Ради України у 2019 році

 

 

 

Інформація про дисертації,

які захищені/захищаються у спеціалізованій вчені раді Д 26.867.01

Інституту законодавства Верховної Ради України

 

 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Тема дисертації

Шифр і назва наукової спеціальності

Дата захисту

Текст дисертації, автореферату, відгуки офіційних опонентів

1.

Міхайліна Тетяна Вікторівна

Правосвідомість як інтегративний елемент правової системи

12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень


20.11.2018

2.
Богатчук Дар'я ПетрівнаПринцип добросовісного виконання міжнародних зобов’язань

12.00.11 – міжнародне право20.11.2018
3.
Торяник Олег Юрійович Конституционно-правовой статус прокуратуры Украины12.00.02 – конституційне право; муніципальне право

27.11.2018Aref
DIS
1
2
4.
Панькова Зоряна ЛеонідівнаАдміністративні послуги у сфері економіки12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

27.11.2018Aref
DIS
1
2
5.

Шведа

Ольга

Сергіївна
Міжнародно-правове регулювання інституту лобіювання12.00.11 – міжнародне право

05.02.2019Aref
DIS
1
2

6.
Орєхов Сергій Миколайович

Правове регулювання охорони довкілля в Європейському Союзі

12.00.11 – міжнародне право28.02.2019