Пошук по сайту
company logo
13 травня 2021, 16:04

Підготовка кадрів вищої кваліфікації


В Інституті законодавства Верховної Ради України діють аспірантура та докторантура з права, міжнародного права, економіки, публічного управління та адміністрування. Також функціонують дві спеціалізовані вчені ради: на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук, а також наук з державного управління.

Інституту надано право присвоювати вчене звання «професор».

 

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  та доктора наук в Інституті законодавства Верховної Ради України


Порядок проходження документів, які подаються на здобуття ступеня доктора філософії, утворення разової ради та проведення захисту в Інституті законодавства Верховної Ради України


Правила прийому до аспірантури та докторантури Інституту законодавства Верховної Ради України у 2021 році


Програма вступного іспиту зі спеціальності для вступників на навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 293 "Міжнародне право" галузі знань 29 "Міжнародні відносини"


Програма вступного іспиту зі спеціальності для вступників на навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 081 "Право" галузі знань 08 "Право"

 

 

 

 

Інформація про дисертації,

які захищені/захищаються у спеціалізованій вченій раді Д 26.867.01

Інституту законодавства Верховної Ради України

 

 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Тема дисертації

Шифр і назва наукової спеціальності

Дата захисту

Текст дисертації, автореферату, відгуки офіційних опонентів

1.
Алєксєєв Сергій Олегович
Використання норм міжнародного права в господарському судочинстві України: питання теорії та практики

12.00.11 – міжнародне право
01.06.2020
Aref
Dis
1
2
2.
Миронюк Артур Ігорович

Міжнародно-правова регламентація охорони та захисту морського середовища

12.00.11 – міжнародне право
01.06.2020
Aref
Dis
1
2
3.
Костицька Ірина Олександрівна

Юридична відповідальність парламентарія в системі відповідального представницького правління: конституційно-правові засади

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право
7.07.2020
Aref
DIS
1
2
3
4.
Ларін Євген Олександрович
Конституційно-правові засади реалізації права на інформацію в Україні


12.00.02 – конституційне право; муніципальне право
7.07.2020
Aref
DIS
1
2

5.
Кофман
Борис
Якович


Людина, особистість і громадянин в сучасному конституційному праві

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право
30.09.2020
Aref
DIS
1
2
3
6.
Стрілець
Богдан
Васильович

Правове регулювання інвестиційної діяльності в Європейському Союзі

12.00.11 – міжнародне право
30.09.2020
Aref
DIS
1
2
7.
Гоцуляк
Юрій
Вікторович

Правове буття як онтологічна основа праворозуміння (історико-теоретичне дослідження)
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

09.10.2020
Aref
DIS
1
2
3
8.
Какауліна
Людмила
Миколаївна

Конституційно-правове забезпечення порядку використання та захисту державних символів України

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право
29.01.2021
Aref
DIS
1
2
9.
Кузьменко
Наталія
Олексіївна

Правові засади організації та діяльності національних адміністративно-територіальних одиниць в Українській РСР у 1920-1930-х рр."

12.00.01 –
теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

29.01.2021
Aref
DIS
1
2
10.
Діхтярук
Андрій
Борисович

Конституційно-правові засади реалізації права на вищу освіту в Україні
12.00.02 – конституційне право; муніципальне право

09.02.2021
DIS
Aref
1
2
11.Івановська
Алла
Миколаївна

Конституційний контроль в системі державного контролю: теоретико-правові та праксеологічні засади

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право
та
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

26.02.2021
Aref
DIS
1
2
3
12.
Базов
 Віктор
Петрович

Теорія та принципи міжнародного гуманітарного права
12.00.11 – міжнародне право
5.03.2021
Aref
DIS
1
2
3

13.Зулгарін Вадим Геннадійович
Особливості міжнародних договорів у галузі регулювання міжнародних торгових відносин

12.00.11 – міжнародне право
5.03.2021
Aref
DIS
1
2
14.
Геселев Олексій Валерійович
Праворозуміння та розсуд у правозастосовній діяльності: теоретико-правове дослідження

12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
30.03.2021
Aref
DIS
1
2
15.
Телешецький Олександр
Іванович
Міжнародно-правове регулювання інституту нейтралітету

12.00.11 – міжнародне право13.05.2021Aref
DIS
1
2
16.
Іонушас
Сергій
Костянтинович

Конституційно-правові засади модернізації інституту прокуратури України

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право
14.05.2021
Aref
DIS
1
2
17.
Міхневич
Людмила
Володимирівна

Юридична освіта та наука в некласичних навчальних закладах України (ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.)
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
14.05.2021Aref
DIS
1
2
3
 Інформація про дисертації,

які захищені/захищаються у спеціалізованій вченій раді Д 26.867.03

Інституту законодавства Верховної Ради України

 

 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові

                           

Тема дисертації

                                 

Шифр і назва наукової спеціальності

                               

Дата захисту

Текст дисертації, автореферату, відгуки офіційних опонентів

                                 

1.
Андрійчук Ю.М.
Напрями реформування системи управління регіональним і місцевим розвитком в Україні

25.00.02 – механізми державного управління
09.09.2020
Aref
DIS
1
2
2.
Павлов С.С.
Формування механізмів публічного управління та адміністрування в сфері цивільного захисту України: функціонально-професійний аспект

25.00.02 – механізми державного управління
09.09.2020Aref
DIS
1
2
3.
Шевченко А.В.
Формування механізмів публічного управління в сфері міждержавного регіонального співробітництва України

25.00.02 – механізми державного управління
03.11.2020
Aref
DIS
1
2
4.
Щербак Наталія Василівна
«Реформа державного управління: парламентський вимір»

25.00.01 – теорія та історія державного управління
22.02.2021
Aref
DIS
1
2
3
5.
Палагусинець Ростислав Васильович
Механізм формування інтелектуального капіталу дипломатичної служби в державному управлінні

25.00.02 – механізми державного управління
23.03.2021
Aref
DIS
1
2
3
6.
Пилипенко
Володимир Петрович

Державна політика інноваційного розвитку в трансформаційний період

25.00.02 – механізми державного управління
12.05.2021
Aref
DIS
1
2


7.
Новіков Олексій Олександрович
Громадський контроль як інструмент підвищення ефективності державного управління в Україні
25.00.02 – механізми державного управління
12.05.2021
Aref
DIS
1
2


 

 

 

 

 

09 червня 2021

i

8 червня 2021 року за участі Першого заступника Голови Верховної Ради України, академіка НАПрН України Руслана Стефанчука розпочалися заняття в Українській школі законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України.
08 червня 2021

i

Інститут законодавства Верховної Ради України, який вже більше 20 років працює за стандартами парламентської дослідницької служби, зосереджує увагу на оперативному інформаційно-довідковому реагуванні на звернення народних депутатів України.
07 червня 2021

i

7 червня 2021 року на запрошення Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів завідувач сектору Інституту законодавства Ірина Гуменюк взяла участь у засіданні круглого столу на тему: «Невиплата заборгованості по пенсіям внутрішньо переміщеним особам та громадянам України, що мешкають на непідконтрольних територіях: порушення прав чи сьогоденна реальність?».
04 червня 2021

i

31 травня – 2 червня 2021 року в Києві проходив Всеукраїнський форум «Україна 30. Освіта та наука».
27 травня 2021

i

27 травня 2021 року відбулася стратегічна сесія щодо створення Парламентської дослідницької служби в структурі Апарату Верховної Ради України.