Пошук по сайту
company logo
02 березня 2017, 15:25

Наукове забезпечення


1Провідним напрямом діяльності Інституту є здійснення фундаментальних досліджень розвитку правової системи України. Під час їх проведення аналізується ефективність чинного національного законодавства та розробляються пропозиції щодо усунення в ньому неузгодженостей і суперечностей та заповнення правових прогалин. Нині в Інституті досліджуються такі теми:

1) “Стратегія розвитку законодавства України” (державний реєстраційний № 0103U007975);

2) “Конституціоналізм у державо- та правотворенні України: стан, проблеми та перспективи” (державний реєстраційний № 0111U002227);

3) “Організація моніторингу ефективності законодавства та прогнозування наслідків його застосування” (державний реєстраційний № 0104U006941);

4) “Науково-правове забезпечення законотворчої діяльності” (державний реєстраційний № 0104U006963);

5) “Правові механізми інтеграції України до європейського правового простору”(державний реєстраційний № 0111U000579);

6) “Проблеми правового забезпечення виконання Україною міжнародних зобов’язань”(державний реєстраційний № 0111U000578).

Крім фундаментальних, Інститут здійснює і прикладні наукові дослідження.

Так, він готує пропозиції щодо стратегії державної правової політики Верховної Ради України. Зокрема, Інститутом систематично досліджується законодавча діяльність Верховної Ради України і готуються аналітичні видання, в яких на основі комплексного аналізу основних напрямів розвитку українського суспільства, насамперед у сфері державного будівництва, в економічній, соціальній, гуманітарній та інших сферах, з урахуванням міжнародних зобов`язань України визначаються стратегічні орієнтири такої діяльності. Зокрема, авторським колективом Інституту були підготовлені в 2016 р. такі видання: «Парламентська коаліція: вітчизняний досвід та європейська практика», «Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання)», «Моніторинг колізій і прогалин у законодавстві України» та ін., науково-практична значущість яких полягає в тому, що на підставі комплексного дослідження й узагальнення зарубіжного досвіду та законодавчої діяльності Верховної Ради, основних напрямів розвитку українського суспільства, з урахуванням міжнародних зобов`язань України визначалися стратегічні орієнтири законодавчої діяльності, також акцентовано увагу на напрямках удосконалення чинного законодавства та перспективах його подальшого розвитку. Фактично йдеться про концептуальні засади розвитку національного законодавства.

Інститут також бере участь у перспективному плануванні законодавчої діяльності парламенту. Так, було підготовлено пропозиції до Перспективного плану законодавчих робіт Верховної Ради України восьмого скликання, проекту Плану законодавчого забезпечення реформ в Україні. Крім того, в Інституті проведено серію круглих столів, в яких взяли участь народні депутати України, представники апарату Верховної Ради України, секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, міжнародних організацій, наукових установ. У виступах учасників йшлося про складові перспективного плану законодавчих робіт. Зазначалося, що кожна запропонована законодавча позиція, перш ніж бути включеною до плану, має бути ретельно проаналізована щодо того, чи існує реальна потреба в розробці й ухваленні відповідного законопроекту. За результатами обговорення було видано збірку «План законодавчого забезпечення реформ в Україні: актуальні питання реалізації».

Крім того, Інститут бере участь у розробці проектів законів із найважливіших питань розвитку суспільства і держави. Оскільки Інститут не є суб’єктом права законодавчої ініціативи, то він здійснює цю роботу за зверненнями голів парламентських комітетів, а також шляхом участі його представників у діяльності робочих груп, створених для підготовки відповідних законопроектів та їх доопрацювання. Зокрема, співробітники Інституту входять до складу Робочої групи з питань конституційних засад організації та здійснення державної влади, місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою України та децентралізації влади Конституційної комісії, брали участь у складі робочих груп, створених для підготовки нових редакцій законів України „Про державну службу”, «Про вищу освіту», «Про освіту», внесення змін до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та ін. За зверненнями голів парламентських комітетів Інститут також брав участь у розробці ряду законопроектів.

Інститут активно працює над пошуком нових ефективних форм своєї діяльності. Так, запроваджено нову форму аналізу законопроектів, суть якої полягає в дослідженні блоків законопроектів, спрямованих на регулювання пріоритетних сфер суспільних відносин, та в аналізі як змісту зареєстрованих законопроектів, так і програмних та директивних матеріалів, історії законодавчого регулювання та стану законодавства в цій сфері, міжнародних стандартів, рекомендацій міжнародних організацій, зарубіжного досвіду регулювання відповідних сфер суспільних відносин. Висновки, підготовлені за наслідками аналізу, містять не тільки оцінку змісту проектів законодавчих актів, а й пропозиції концептуального характеру щодо вдосконалення законодавчого забезпечення певної сфери суспільних відносин. З метою ознайомлення народних депутатів України, інших осіб, причетних до законодавчого процесу, із змістом наукових висновків Інститутом видаються збірки «Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин» (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного сесій Верховної Ради України). На сьогодні вийшло 10 томів зазначених висновків.

Значну увагу Інститут приділяє проблемам моніторингу національного законодавства. З цією метою започатковано постійно діючий науково-практичний семінар, в рамках якого проводиться серія тематичних досліджень. На заходах за участю народних депутатів та провідних науковців обговорювалися загальні проблеми моніторингу національного законодавства, а також питання виборчого, інформаційного, екологічного, соціального, господарського, медичного та адміністративного законодавства. Матеріали семінарів на регулярній основі публікуються та надсилаються парламентським комітетам у вигляді окремих збірників.

Інститут здійснює свою діяльність у тісній співпраці з комітетами Верховної Ради України. За зверненнями парламентських комітетів готуються експертні висновки щодо законопроектів, а також інші науково-аналітичні матеріали.

Особливо інтенсивними є зв’язки Інституту з комітетами з питань правової політики та правосуддя; з питань економічної політики; з питань податкової та митної політики; з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства; з питань аграрної політики та земельних відносин; з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування; з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності; з питань запобігання і протидії корупції; з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення; з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України; у закордонних справах; з питань культури і духовності; з питань науки і освіти; з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму; у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю.

Інститут також здійснює за зверненнями голів парламентських комітетів передбачені статтею 103 Регламенту Верховної Ради України інформаційне та наукове дослідження стосовно законопроектів, внесених на розгляд парламенту.

З метою визначення стратегії розвитку національного законодавства Інститутом проводяться науково-практичні конференції, круглі столи, семінари, експертні слухання тощо за участю народних депутатів, працівників апарату Верховної Ради України, інших державних органів, провідних науковців, міжнародних експертів, представників громадськості. Так, лише упродовж 2016 року Інститутом організовано і проведено ряд заходів, серед яких: «Удосконалення роботи Верховної Ради: європейські стандарти та шляхи забезпечення довіри суспільства до парламенту», «Судова реформа в Україні: реалії та перспективи», «Проблеми законодавства про тимчасово окуповані території та шляхи його удосконалення», «Технологічні аспекти економічних реформ в Україні», «Свобода засобів масової інформації в Україні, Німеччині та Польщі» та ін. На цих заходах обговорювалися актуальні питання законотворчої діяльності в різних сферах суспільних відносин і формулювалися відповідні рекомендації щодо її вдосконалення.

12 квітня 2018

i

Інститут законодавства Верховної Ради України у співпраці з Представництвом Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні з 23 до 27 квітня 2018 року проводять...
13 березня 2018

i

14 березня 2018 року Інститут законодавства Верховної Ради України спільно із Женевським центром демократичного контролю над збройними силами та Центром досліджень армії...
21 лютого 2018

i

27 лютого 2018 року Інститут законодавства Верховної Ради України спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних...
05 лютого 2018

i

ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВСТВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ оголошує сесію з приймання кандидатських іспитів:
31 січня 2018

i

20 лютого 2018 року об 11 год. у приміщенні конференц-зали Інституту законодавства Верховної Ради України (кім. 416) відбудеться засідання круглого столу на тему: