Пошук по сайту
company logo
06 липня 2017, 10:55

Видавнича діяльність


Інститут законодавства Верховної Ради України здійснює науково-видавничу діяльність, головною метою якої є систематизація законодавчих актів, ознайомлення з ними широких верств населення; опублікування результатів науково-дослідної діяльності, що проводиться науковцями Інституту законодавства, якими широко користуються народні депутати України, працівники органів державної влади, політики, науковці, практики, а також підготовка збірників наукових праць та підручників з юридичних питань.

Ознайомитись з виданнями Інституту законодавства Верховної Ради України Ви можете у Інформаційно-бібліотечному фонді Інституту (м. Київ, пров. Несторівський, 4, каб. 408).

 

 

Видання Інституту:

 

Судова реформа в Україні: реалії та перспективи. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – 479 с.

Європейські правові стандарти та їх імплементація в українське законодавство / Вступне слово Голови Верховної Ради України А. В. Парубія. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – 484 с.

 

Акти європейського права з питань правоохоронної діяльності. У 2-х т.: Збірник документів. Пер. з іноз. мов. / Вступне слово Голови Верховної Ради України А. В. Парубія.  – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – Т. І : Прокуратура. – 381 с.

C:\Users\High Hawk\Downloads\pal-vol2.jpg

Акти європейського права з питань правоохоронної діяльності. У 2-х т.: Збірник документів. Пер. з іноз. мов. / Вступне слово Голови Верховної Ради України А. В. Парубія.  – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – Т. II : Поліція (у наборі).

D:\book-Scan-02.jpg

Законодавство у сфері воєнної безпеки: виклики, проблеми, шляхи удосконалення / Вступне слово Голови Верховної Ради України Парубія А. В.  – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – 281 с.

Парламентська коаліція: вітчизняний досвід та європейська практика / Передмова Голови Верховної Ради України В.Б. Гройсмана. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – 257 с.

http://instzak.rada.gov.ua/instzak/img/publishing/?id=86070

Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Заг. ред. В. О. Зайчука.  – Том 10. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – 626 с.

Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання). – Том 9. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – 600 с.

D:\book-Scan.jpg

20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – 320 с.

Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки: науково-практичне видання / Передмова Голови Верховної Ради України В.Б. Гройсмана; Заг. ред. В.І. Сергієнка. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – Вип. 3. – 654 с.

План законодавчого забезпечення реформ в Україні: актуальні питання реалізації / Передмова Голови Верховної Ради України В.Б. Гройсмана. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – 152 с.

Моніторинг колізій і прогалин у законодавстві України / Заг. ред. В. О. Зайчука. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – 178 с.

Цивільний процес: колізійні проблеми та законодавчі новації. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – 756 с.

D:\Scan-01_resize.jpg

Правова наука та законодавча практика: аналіз дисертаційних досліджень (2012 – 2015). – Випуск 6. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – 197 с.

Правова наука та законодавча практика: аналіз дисертаційних досліджень (2012-2015). – Випуск 5. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – 237 с.

Безгромадянство в Україні: конституційно-правові аспекти: Монографія / За редакцією члена-кореспондента НАН України О. Л. Копиленка / С. Б. Чехович, О. П. Огурцов. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – 232 с.

D:\Scan-Kuzn-01_resize.jpg

Кузніченко С. О. Правовий режим воєнного стану: моногр. / С. О. Кузніченко. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2016. – 236 с.

 

D:\chekh-Scan_resize.jpg

Чехович С.Б., Босий В.П. Притулок та біженці в Україні: історія, проблеми конституційно-правового регулювання: Монографія / За редакцією члена-кореспондента НАН України, доктора юридичних наук, професора О.Л. Копиленка / С.Б. Чехович, В.П. Босий. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – 184 с.

D:\book-001_resize.jpg

Бершеда Є.Р. Правове регулювання поводження з відходами в Україні / Є.Р. Бершеда, С.Г. Шидловський. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – 67 с.

Реєстраційна діяльності органів міністерства юстиції України (адміністративно правовий аспект): підпр./ С.О.Кузніченко, С.А.Іваненко, М.М.Феделеш. – Одеса: ОДУВС, 2016. – 192 с.

Досвід децентралізації у країнах Європи: зб. док. Пер. з іноз. мов / Заг. ред. В. Б. Гройсмана. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 766 с.

Верховенство права: світові та європейські стандарти : зб. док. / передмова Голови Верховної Ради України В. Б. Гройсмана. – К.: Парламентське вид-во, 2015. – 560 с.

 

Довідник з практичного конституціоналізму / вступне слово Голови Верховної Ради України В. Б. Гройсмана. – К.: Парламентське вид-во, 2015. – 328 с.

 

Свято об’єднання України / Вступне слово В. Б. Гройсмана, Голови

Верховної Ради України ; упоряд. : О. Л. Копиленко, Є. Р. Бершеда,

І. М. Мищак ; Інститут законодавства Верховної Ради України. —

Репринт. вид. — Друге видання, доповнене. — К. : Парлам. вид-во, 2015. —

112 с. — (Серія: Із першоджерел. — Вип. І)

 

Вступ до європейського парламентського права / Заг. ред. В.О. Зайчука. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 476 с.

Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 225 с.

Kopylenko O. The Issue of Power Decentralisation in the Context of Constitutional Reform in Ukraine / Olexander Kopylenko, Olexander Kostylyev // Ukraine after the Euromaidan: Challenges and Hopes / V. Stepanenko, Y. Pylynskyi eds. – Bern: Peter Lang AG, International Academic Publishers, 2015. – P. 137-144.

[Копиленко О. Питання децентралізації влади у контексті конституційної реформи в Україні / Олександр Копиленко, Олександр Костилєв: Україна після Євромайдану: виклики та надії / За ред. В. Степаненка, Я. Пилинського. – Берн: Пітер Ланг, 2015. – С. 137-144.] 

Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Заг. ред. В.О. Зайчука, акад. НАПНУ. – Том 8. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 350 с.

Законодавче забезпечення депутатської діяльності: міжнародно-правові стандарти та зарубіжний досвід. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 124 с.

Децентралізація в Україні: законодавчі новації та суспільні сподівання / Переднє слово Голови Верховної Ради України В. Б. Гройсмана. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 413 с.

Конституційна реформа в Україні: новий етап та сучасні виклики. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 286 с.

Корупційні ризики у законотворчості України: моніторинг та перспективи подолання. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 283 с. – (Серія: Бюлетень моніторингу законодавства України. – Вип. 6).

Основи теорії парламентаризму: монографія / В. М. Шаповал. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 136 с.

Конституційна реформа в Україні: контент наукових підходів (пропозиції щодо внесення змін до Конституції України) / В.С. Журавський, Л.В. Журавський. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 32 с.

Адміністративні послуги в Україні: теорія та практика реалізації: Монографія / О. М. Буханевич. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 386 с.

Законотворчість в Україні: Навчальний посібник / А.М. Ришелюк. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 334 с.

Конституційні правовідносини в Україні: питання теорії та практики: Монографія / Ю. В. Данилюк; за заг. ред. О. Л. Копиленка. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 191 с.

Народовладдя в контексті конституційної трансформації України: Монографія / А. А. Мацюк; за науковою редакцією О. Л. Копиленка. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 163 с.

Становлення та розвиток інституту громадянства України (1917-2007 рр.): Монографія / Є. В. Нагорний. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 187 с.

Компетенція органів публічної влади: теорія і практика застосування: Монографія / Ю.В. Георгієвський. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 345 с.

Статус Судебно-правового Совета Азербайджанской Республики в свете международно-правовых стандартов: проблемы функционирования и реформирования: монограф. / А.Х. Рустамзаде. К.: Институт законодательства Верховной Рады Украины, 2015. – 308 с.

Адміністративно-процесуальні правовідносини в Україні: Монографія / О.В. Муза. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 320 с.

Європейські стандарти законотворчої діяльності: зб. док. Пер. з іноз. мов / Заг. ред. В. Б. Гройсмана. – К.: Парлам. вид-во, 2014. – 384 с. 

Конституція – правне обличчя всієї країни (нереалізовані сторінки сучасного конституційного процесу) / Вступне слово В. О. Зайчука, академіка НАПН України; упоряд.: О.С. Онищенко, О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда та ін., Заг. ред. В. О. Зайчука. У 2-х кн. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – Кн. 1. – 1080 с.

Конституція – правне обличчя всієї країни (нереалізовані сторінки сучасного конституційного процесу) / Заг. ред. В. О. Зайчука; упоряд.: О.С. Онищенко, О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда та ін., У 2-х кн. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – Кн. 2. – 957 с.

Конституційна реформа в Україні: загальнонаціональний проект єднання. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – 290 с.

Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного другої та третьої сесій Верховної Ради України сьомого скликання) / Заг. ред. В.О. Зайчука, акад. НАПНУ. – Том 6. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – 684 с.

Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного четвертої та п’ятої сесій Верховної Ради України сьомого скликання) / Заг. ред. В.О. Зайчука, акад. НАПНУ. – Том 7. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – 953 с.

Бюлетень моніторингу законодавства України / Заг. ред. В.О. Зайчука. – Випуск 5. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – 298 с.

Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки: науково-практичне видання / Заг. ред. В.І. Сергієнка. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – Вип. 2. – 446 с.

Ринок землі в Україні: законодавчі ініціативи та правові позиції / Заг. ред. В. О. Зайчука. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – 1192 с.

Міжнародно-правові акти у сфері ювенальної політики / Інститут законодавства Верховної Ради України, Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. – К., 2014. – 712 с.

Парламентаризм: реєстр термінів і понять: друге видання / О.Л. Копиленко, О.В. Зайчук, С.В. Богачов, В.С. Журавський та ін. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – 498 с. (електронне видання)

Законопроектування: сучасні реалії та тенденції розвитку: монографія / О.Л. Копиленко, О.В. Зайчук, О.В. Богачова, В.С. Журавський та ін. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – 232 с. (електронне видання)

Реєстр понятійно-категоріального апарату з питань законотворчості / Упоряд.: О.Л. Копиленко, О.В. Зайчук, О.В. Богачова та ін. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. (електронне видання)

Безпосереднє здійснення влади народом в Україні: монографія / А.О. Янчук. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – 492 с.

Нариси із законотворення: монографія / О.В. Богачова. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – 224 с.

Боротьба з корупцією: міжнародний вимір та національна практика / С.Я. Петрашко. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – 232 с.

Международно-правовые основы реформирования Судебно-правового Совета Азербайджанской Республики: монография / А.Х. Рустамзаде. – К.: Институт законодательства Верховной Рады Украины, 2014. – 208 с.

Депутат в українському парламенті (науково-практичний посібник). – К.: Парламентське видавництво, 2013. – 260 с.

Конституційний процес в Україні: сучасний стан і стратегічні пріоритети. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – 245 с.

Законодавство України: науково-практичний класифікатор. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 368 с.

Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного десятої та одинадцятої сесій Верховної Ради України шостого скликання). – Том 5. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – 717 с.

Перспективне законодавство: науково-методологічні засади та прогнозні орієнтири. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – 646 с.

Європейські правові стандарти та їх імплементація в українське законодавство / За ред. О. В. Зайчука. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – 546 с.

Нові тенденції розвитку кримінально-процесуального права в Україні, Німеччині та Польщі / Інститут законодавства Верховної Ради України, Мюнхенський Інститут східноєвропейського права; Заг. ред. В.О. Зайчука, акад. НАПНУ. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – 318 с.

Європейський шлях до належного управління / Інститут законодавства Верховної Ради України, Мюнхенський Інститут східноєвропейського права. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – 367 с.

Конституційно-правові засади модернізації економіки України. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – 216 с.

Науково-практичний класифікатор цивільного законодавства / О. Л. Копиленко, О. В. Зайчук, Р. О. Стефанчук та ін.; за ред. О. В. Зайчука. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 440 с.

Актуальні проблеми перспективного планування законодавчої діяльності парламенту. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – 109 с.

Міжнародно-правові акти у сфері протидії корупції: Збірник документів. Пер. з іноз. мов. – К.: Парламентське вид-во, 2012. – 624 с.

Революція в культурі (Формування державної гуманітарної політики під час Української революції 1917–1921 років). У 2-х т. / Упоряд.: О. С. Онищенко, О. Л. Копиленко, Є. Р. Бершеда, І. М. Мищак. – Репринт. вид. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – Т. 1. – 440 с. – (Серія: Із першоджерел. – Вип. V)

 

Революція в культурі (Формування державної гуманітарної політики під час Української революції 1917-1921 років). У 2-х т. / Упоряд.: О. С. Онищенко, О. Л. Копиленко, Є. Р. Бершеда, І. М. Мищак. – Репринт. вид. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – Т. 2. – 368 с. – (Серія: Із першоджерел. – Вип. V)

 

Будова української держави (Економічна та соціальна політика України часів Української революції 1917–1921 років). Упоряд.: О. Л. Копиленко, Є. Р. Бершеда, І. М. Мищак. – Репринт. вид. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 276 с. – (Серія: Із першоджерел. – Вип. IV)

 

Ми й вони (Зовнішня політика та зовнішньоекономічна діяльність України часів Української революції 1917–1921 років). Упоряд.: О. Л. Копиленко, І. М. Мищак, О. О. Рафальський. – Репринт. вид. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 312 с. – (Серія: Із першоджерел. – Вип. III)

Почуття права (Законотворчість і законодавчий процес часів Української революції 1917–1921 років) / Вступне слово В. М. Литвина, Голови Верховної Ради України, академіка НАН України; упоряд. : О. Л. Копиленко, Є. Р. Бершеда, В. В. Писаренко, І. М. Мищак. – Репринт. вид. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 416 с. – (Серія: Із першоджерел. – Вип. II)

 

Свято об’єднання України (до річниці Акту Злуки УНР і ЗУНР) / Вступне слово В. М. Литвина, Голови Верховної Ради України, академіка НАН України; упоряд. : О. Л. Копиленко, І. М. Мищак. – Репринт. вид. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 64 с. – (Серія: Із першоджерел. – Вип. I)

 

Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі законопроектів, включених до порядку денного восьмої та дев’ятої сесій Верховної Ради України шостого скликання). – Том 4. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 860 с.

Законодавча діяльність Верховної Ради України шостого скликання в оцінках мас-медіа та соціальних мереж. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 281 с.

Парламентаризм: реєстр термінів і понять: довідк. вид. / авт.-упоряд.: О.Л. Копиленко та ін.; Інститут законодавства Верховної Ради України. - К., 2012. – 512 с.

Ювенальна юстиція в Україні: матеріали науково-експертних досліджень. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 340 с.

Парламентські слухання – важливий чинник удосконалення національного законодавства: Збірник матеріалів круглого столу. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 269 с.

Правові аспекти належного регулювання: європейський та український підходи / Інститут законодавства Верховної Ради України, Інститут ім. Т.М.С. Ассера. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 264 с.

Бюлетень моніторингу законодавства України (за матеріалами круглих столів). – Випуск 4. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 199 с.

Конституційні засади модернізації України. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 352 с.

Діалог суспільства і влади: правові форми, виклики, перспективи: Збірник матеріалів круглого столу. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 122 с.

Mediation als Verfahren konsensualer Streitbeilegung (Die deutsche, polnische und ukrainische Perspektive). – Regensburg: Peter Lang, 2012. – 244 S. [Медіація як процедура врегулювання спорів шляхом досягнення консенсусу (Німецькі, польські та українські перспективи). – Регенсбург: Peter Lang, 2012. – 244 с.].

Модернізація інституту депутатської недоторканності в Україні: законодавчі ініціативи та правові позиції. Упоряд.: Ю.В. Данилюк, О.О. Реєнт. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 334 с.

Кодифікація господарського законодавства: український досвід і перспективи розвитку / Заг. ред. В.К. Мамутова та О.Л. Копиленка. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 123 с.

Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки: науково-практичне видання / Заг. ред. В. І. Сергієнка. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 200 с.

 

(переглянути)

Правова наука та законодавча практика: аналіз дисертаційних досліджень (2010-2011). – Випуск 3-4. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 155 с.

Розвиток культури парламентаризму в Україні / А. І. Погорєлова. – К.: Парламентське видавництво, 2012. – 248 с.

Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні: Монографія / За ред. О.Л. Копиленка / Ю.Р. Мірошниченко – К., 2012. – 360 с.

Законотворення: теоретико-прикладні аспекти: монографія / О.В. Богачова. – К., 2012. – 448 с.

Законотворчий процес в Європейському Союзі: монографія / Т.Л. Гладкова. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 244 с.

Запобігання і протидія корупції в державному управлінні України: монографія / В.М. Соловйов. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 508 с.

Відносини держави і політичних партій в Україні: конституційно-правові аспекти: монографія / Н.В. Богашева. – К., 2012. – 446 с.

Діалог суспільства і влади: європейські правові стандарти та досвід: Збірка документів. Пер. з іноз. мов. – К.: Парламентське вид-во, 2011. – 480 с.

Міжнародно-правові акти у сфері спорту (до Євро-2012). – К.: Парламентське вид-во, 2011. – 600 с.

Новітні державотворчі процеси в Україні: виклики і перспективи. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. – 225 с.

Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин  (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного шостої та сьомої сесій Верховної Ради України шостого скликання). – Том 3. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. – 531 с.

Нормотворчість органів місцевого самоврядування / Богачова О.В., Візіров Б.Й. та ін. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. – 250 с.

Бюлетень моніторингу законодавства України. – Випуск 3. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. – 168 с.

Актуальні питання кодифікації законодавства України / Випуск 3. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. – 112 с.

Конституційна реформа в Україні: політико-правовий дискурс (до 15-річчя Конституції України) / В.С. Журавський – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. – 54 с.

Виборче законодавство України: стан, шляхи та перспективи вдосконалення / Матеріали засідань науково-практичного семінару з проблем виборчого законодавства України. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. – 263 с.

Планування законодавчої діяльності парламенту: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. - 216 с.

Медіація як процедура врегулювання спорів шляхом досягнення консенсусу / Інститут законодавства Верховної Ради України, Мюнхенський Інститут східноєвропейського права. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. – 220 с.

Правові аспекти боротьби з корупцією: досвід України, Німеччини та Польщі / Інститут законодавства Верховної Ради України, Мюнхенський Інститут східноєвропейського права. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. – 268 с.

Курс лекцій з питань законотворчості. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. – 456 с.

Законотворчість і законознавство: хрестоматія / О.Л. Копиленко, О.В. Богачова. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. – 904 с.

Теоретичні аспекти державного управління. Монографія / Н.Р. Нижник, С.П. Мосов. – Чернівці, 2011. – 248 с.

У пошуках міжнародного права: переосмислюючи джерела / О.В. Київець, 2011. – 480 с.

Співвідношення публічного та приватного інтересів у аспекті примусового відчуження об’єктів права приватної власності, зумовленого суспільною необхідністю (конституційно-правовий аналіз): монографія / О.М. Клименко. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. – 424 с.

Правове регулювання відносин у сфері реалізації права на свободу віросповідання в Україні. Монографія / О.М. Биков. – Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. – 344 с.

Теоретико-правові засади правової освіти населення в Україні. Монографія / С.В. Богачов. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. – 216 с.

Міжнародно-правовий режим Дунаю: минуле, сьогодення, майбутнє / А.В. Кулько; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2011. – 272 с.

Адміністративна юстиція в Україні: стан та перспективи розвитку. Монографія / О.В. Муза. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. – 136 с.

Принципи відкритості і прозорості в діяльності органів державного управління України: основи правового регулювання: Монографія (друге видання: доповнене і перероблене) / Н.В. Гудима. – Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. – 284 с.

Координаційна діяльність органів прокуратури у сфері протидії злочинності: організаційно-правові засади: Монографія / М.М. Бурбика, 2011. – 305 с.

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2011, №4. – 203 с.; №5. – 173 с.; №6. – 210 с.

Проблеми розвитку конституційного законодавства в Україні: збірник висновків Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанської Комісії) : Пер. з англ. – К.: Парламентське вид-во, 2010. – 498 с.

Акти європейського права з питань регіональної політики та місцевого самоврядування. – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – К.: Парламентське вид-во, 2010. – 792 с.

Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин  (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного четвертої та п’ятої сесій Верховної Ради України шостого скликання). – Том 2. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2010. – 471 с.

Нормотворчість органів місцевого самоврядування: наук. практ. вид. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2010. - 268 с.

Законотворчий процес: стан і шляхи вдосконалення: кол. монографія у 2-х ч./ О.Л. Копиленко, О.В. Богачова; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2010. – 696 с.

Законознавство / О.Л. Копиленко, О.В. Богачова; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2010. – 128 с.

Законопроектування / О.Л. Копиленко, О.В. Богачова та ін.; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2010. – 176 с.

Українсько-німецьке співробітництво у сфері інвестицій: проблеми правового регулювання та практики в умовах економічної інтеграції: зб. матеріалів наук. – практ. конф. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України, Мюнхен. Ін-т східноєвроп. права. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 352 с.

Бюлетень моніторингу законодавства України. – Випуск 2. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2010. – 277 с.

Актуальні питання кодифікації законодавства України. - Випуск 2. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2010. – 233 с.

Сучасна правова енциклопедія / О.В. Зайчук, О.Л. Копиленко, Н.М. Оніщенко та ін.; Інститут законодавства Верховної Ради. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 384 с.

Охоронна функція права: монографія / В.С. Ковальський; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 336 с.

Право депутатської недоторканності: історична ретроспектива та реалії сучасності / О.О. Реєнт. – Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2010. – 334 с.

Охорона державних секретів незалежної України (Історично-правові нариси) / Й. У. Мастяниця, Л. Є. Шиманський та ін. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2010. – 128 с.

Забезпечення прав і свобод громадян України у сфері публічного управління: адміністративно-правовий механізм. Монографія / Я.В. Лазур – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2010. – 284 с.

Кар’єра державного службовця в Україні: теоретичні засади. Монографія / Б.Й. Візіров – К., 2010. – 250 с.

Корпоративний глобалізм як базовий напрямок міжнародної економічної конвергенції / Т. В. Березянко // Розвиток національного корпоративного сектору (інституціональний контекст): Монографія. Ч. 1. – Київ: ТОВ «ДКС Центр», 2010. – 238 с.

Правове регулювання ґендерної рівності у трудових відносинах: міжнародні стандарти та громадська думка. – К. : [Агентство «Україна»], 2010. – Вип. 1 / О. А. Богданюк, М. В. Євсюкова, К. Б. Левченко (кер. авткол.) [та ін.]. – 96 с.

 

Реферативний огляд європейського права. - Вип. 1-18. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2010.

Правова наука та законодавча практика: аналіз дисертаційних досліджень (2003-2009). – Випуск 2. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2010. – 89 с.

По лінії всеукраїнських інтересів: (корені і досвід української державності). / О.Л. Копиленко – К., 2010. – 232 с.

Соціально-правові реформи в незалежній Україні: досягнення, проблеми, перспективи. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2009. – 294 с.

Законодавча діяльність Верховної Ради України V та VI скликань: пріоритети, досвід парламентської практики, актуальні проблеми. – К.: Парламентське видавництво, 2009. – 656 с.

Теоретико-методологічні проблеми сучасного конституціоналізму та державного управління в Україні. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 2009. – 204 с.

Моніторинг ефективності законодавства: мета, критерії, реальність. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2009. – 386 с.

Актуальні питання кодифікації законодавства України. – Випуск 1. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2009. – 232 с.

Економіко-правові проблеми державотворення в Україні (науково-експертні доповіді) / Авт. кол.: О.Л. Копиленко, Т.Т. Ковальчук, В.К. Черняк та ін. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2009. – 236 с.

Правові умови для іноземних інвестицій в Україні: матер. німецько-українського семінару (м. Регенсбург (Німеччина)). – Регенсбург, 2009. – 166 с. [Die rechtlichen Rahmenbedingungen für ausländische Investitionen in der Ukraine (Deutsch-Ukrainisches Seminar)). – Regensburg, 2009. – 166 S.].

Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного другої і третьої сесій Верховної Ради України шостого скликання). – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2009. – 300 с.

Бюлетень моніторингу законодавства України. – Випуск 1. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2009. – 139 с.

Правова наука та законодавча практика: аналіз дисертаційних досліджень (2002-2008). – Випуск 1. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2009. – 148 с.

Путівник по законодавству з питань місцевого самоврядування в Україні. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 248 с.

Шляхи забезпечення відкритості роботи Верховної Ради України: досвід, проблеми, перспективи / Матеріали семінару завідувачів секретаріатів комітетів Верховної Ради України «Шляхи забезпечення відкритості роботи Верховної Ради України: досвід, проблеми, перспективи». – К. : Парламентське вид-во, 2009. – 136 с.

Автономія та її роль у державному будівництві (країни Європи): Монографія / Н.А. Мяловицька. – К., 2009. – 504 с.

Порівняльне правознавство (правові системи світу): Монографія. – К.: Парламентське вид-во, 2008. – 488 с.

Захист прав та свобод громадянина прокурором в адміністративному судочинстві: Монографія / О.В. Анпілогов. – К.: Видавничий Дім Ін Юре”, 2008. – 168 с.

Теоретико-правові проблеми організації та функціонування державної влади в умовах модернізації механізму української державності: Монографія / Р.М. Мінченко // Ін-т законодавства Верховної Ради України. – О., 2008. – 320 с.

Публічна влада та управління: принципи і механізми реалізації: Монографія / Заг. ред. Н.Р. Нижник. – Чернівці, 2008. – 432 с.

Законодавчі засади управління національною ціновою політикою: Матеріали круглого столу / Інститут законодавства Верховної Ради України. – К.: Парламентське вид-во, 2008. – 80 с.

Актуальні питання вдосконалення національного законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму / Матеріали конференції (18 грудня 2008 р., м. Київ), 2008. – 112 с.

Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, прав. конструкції та наук. концепції): навчпосіб. / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 400 с. – Бібліогр. : с. 376–387.

 

Політика у сфері трудової міграції. Національне законодавство та міжнародні стандарти, практика зарубіжних країн. Матеріали національного семінару (13 жовтня 2008 р., м. Київ). – 2008. – 100 с.

Финансовое право в рыночных системах (теоретическое исследование в практическом контексте). Монография / А.Т. Ковальчук. – К.: Парламентское изд-во, 2008. – 506 с.

Путівник по українському законодавству / Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2007. – 352 с.

Питання парламентського права в актах конституційного суду України /Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2007. – 472 с.

Акти європейського права з питань регіональної політики та місцевого самоврядування / Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2007. – 608 с.

Законодавча діяльність в Україні: стан, пріоритети, шляхи вдосконалення (за матеріалами Верховної Ради України четвертого і п’ятого скликань). – К., 2007. – 736 с.

Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження) : Монографія / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К. : «Видавництво «Фенікс», 2007. – 430 с.

 

Земельне право України / А. М. Мірошниченко. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2007. – 432 с.

Система оподаткування в Україні: концептуальні виміри. Монографія / М.П. Недюха, В.А. Форостовець та ін. // Заг. ред. Т.Т. Ковальчука. – К., 2007. – 400 с.

Податкове право: Навчальний посібник / В. С. Гаркуша, О. Я. Шевченко // За ред. О. Л. Копиленка, М. П. Недюхи. – К. : «МП «Леся», 2007. – 240 c.

Юридична відповідальність за порушення законодавства про вибори народних депутатів України / За ред. О.Л. Копиленка. – К., 2007. – 96 с.

Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії: Монографія / В.І. Борденюк. – К.: Парламентське вид-во, 2007. – 576 с.

Власність територіальних громад в Україні: шляхи розвитку: Монографія / В.М. Алексєєв. – Чернівці, 2007. – 336 с.

Правове регулювання біоетичних проблем у контексті застосування міжнародних та європейських стандартів. Монографія / В. Г. Третьякова. – К.: Парламентське вид-во, 2007. – 304 с.

Новітні тенденції реформування державної податкової служби України: Монографія / Заг. ред. Т.Т. Ковальчука. – К., 2007. – 336 с.

Інформаційні ресурси з питань процесу прийняття рішень в Європейському Союзі: Путівник по офіційному сайту ЄС. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2007. – 56 с. 

Конституція України: нові виклики: Матеріали круглого столу 5 квітня 2007 р. / Інститут законодавства Верховної Ради України. – К.: Парламентське вид-во, 2007. – 56 с.

Права національних меншин і громадян Української Народної Республіки / Передм. О. Копиленка; упорядкув. та комент. О. Васьковської. – Репринт. вид. – К. : Парламентське вид-во, 2007. – 40 с.

Україна: європейські та міжнародні норми у галузі соціального забезпечення. Порівняльний аналіз / Інститут законодавства Верховної Ради України, 2007. – 404 с.

Правотворческий процесс в Межпарламентской Ассамблее государствучастников Содружества Независимых Государств – К.: Институт законодательства Верховной Рады Украины, 2007. – 128 с.

Фінансове право України. Стан та перспективи розвитку. Монографія / А.Т. Ковальчук. – К., 2007. – 488 с.

Відповідальність за порушення законодавства про вибори / За ред. О.Л. Копиленка. – К., Парламентське вид-во, 2006. – 72 с.

Науково-практичний коментар Закону України “Про правовий статус закордонних українців” / О.Л. Копиленко, С.П. Бритченко, С.Б. Чехович. – К., 2006. – 160 с.

Законодавче забезпечення вступу до СОТ – перспективи для сільськогосподарських товаровиробників: Матеріали круглого столу 28 лютого 2006 року / За ред. О.Л. Копиленка. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 80 с.

Зміни у регуляторній політиці у контексті виконання зобов’язань у відповідності з вимогами COT  / За ред. О.Л. Копиленка., М. Засульського. – К., 2006. – 88 с.

Макроекономічні проблеми сталого розвитку. Монографія / В.Я. Шевчук. – К., 2006. – 200 с.

Законотворчий процес в Україні / О.В. Богачова, О.В. Зайчук, О.Л. Копиленко. – К, 2006. – 424 с.

Законотворчий процес зарубіжних країн / О.В. Богачова, О.В. Зайчук, О.Л. Копиленко. – К., 2006. – 656 с.

Україна – Німеччина: розвиток законодавства в рамках європейського права / Ред. кол.: О. Копиленко, Р. Обер­шмідт, С. Бритченко та ін. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 304 с.

Матеріали круглого столу Розширення доступу громадян до законотворчого процесу”. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 64 с.

Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практичний аспекти / С. Г. Гуржій, О. Л. Копиленко, Я. В. Янушевич та ін. – К.: Парлам. вид-во, 2005. – 216 с.

Впровадження ґендерних підходів у роботу комітетів Верховної Ради України: Практичний посібник. – К., 2005. – 186 с.

Реформування економічної діяльності та її вплив на податкову політику в Україні / В.С. Гаркуша, М.П. Недюха, В.А. Форостовець; заг. ред. Т.Т. Ковальчука. – К., 2005. – 640 с.

Спільна сесія Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, Академії правових наук України та Інституту законодавства Верховної Ради України з питань розвитку правової системи та наукового забезпечення законотворчого процесу. – К.: Парламентське вид-во, 2005. – 175 с.

Народний суверенітет в Україні в контексті класичного конституціоналізму. Монографія / Авт. кол. : Кампо В. М., Мартиненко П. Ф., Оніщук М. В., Ставнійчук М. І., Федоренко В. Л. // Заг. ред. Кампа В. М. – К.: Парламентське вид-во, 2005. – 204 с.

 

Законотворчість. Конституційні засади законотворчої діяльності / О.В. Богачова, О.Л. Копиленко, С.В. Шевчук. – К., 2005. – 162 с.

Законотворчість. Суспільство. Людина. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2005. – 96 с.

Законотворчість. Словник термінів і понять з міжнародного та європейського права. - К., 2005. – 160 с.

Законотворчість. Вступ до права Європейського союзу / В.І. Муравйов. – К., 2005. – 96 с.

Законотворчість. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним та європейським правом (збірник науково-практичних матеріалів). – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2005. – 198 с.

 

Інститут законодавства Верховної Ради України: зб. наук. праць. – К., 2005. – 152 c.

Акти європейського права із соціальних питань. – К.: Парламентське вид-во, 2005. – 543 с.

Правонаступництво України щодо міжнародних договорів СРСР / А.Я. Мельник. – К.: «Юридична думка», 2005. – 424 с.

Проблеми вдосконалення регуляторної політики в Україні: Монографія / О.Х. Юлдашев. – К.: Парламентське вид-во, 2005. – 360 с.

Глобальні зміни клімату: економіко-правові механізми імплементації Кіотського протоколу в Україні / За ред. В.Я. Шевчука. – К., 2005. – 150 с.

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (научно-практический комментарий) / А.Н. Руднева, А.А. Христовая, Е.А. Уварова и др. / Под науч. ред. А.Н. РудневойХарьков, 2005. – 408 с. (издана на рус. и укр. яз.)

Законотворча діяльність: словник термінів і понять. – К.: Парламентське вид-во, 2004. – 344 с.

Проблеми законодавчої політики. Випуск 1. – К.: Парламентське видавництво, 2004. – 800 с.

Права людини в поліетнічному суспільстві / Упоряд. А.Є. Санченко  – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2004. – 200 с.

Рамкова конвенція про захист національних меншин. Україна: стан виконання / Упоряд. А.Є. Санченко. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2004. – 64 с. (зусиллями Інституту Конвенцію перекладено 16 мовами).

Акти європейського права: короткий довідник. – К.: Парламентське вид-во, 2004. – 256 с.

Законотворчість / Випуск 1. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2004. – 76 с.

Тезаурус EUROVOC: автоматизована інформаційно-аналітична система порівняння законодавства України із законодавством країн ЄС. – К.: Парламентське видавництво, 2004. – 383 с.

Банки. Кредит. Фінанси: законодавчо-правовий вимір. Монографія / А.Т. Ковальчук. – К.: Парламентське видавництво, 2004. – 259 с.

Законодавча діяльність Верховної Ради України IV скликання: пріоритети, досвід парламентської практики, актуальні проблеми. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2003. – 272 с.

Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток / В.С. Журавський, О.В. Зайчук, О.Л. Копиленко та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 296 с. 

 

Автономна Республіка Крим: проблеми правового статусу: Монографія / О. Л. Копиленко. – К. : Таксон, 2002. – 342 с. – Бібліогр.: c. 333–338.

 

 

12 квітня 2018

i

Інститут законодавства Верховної Ради України у співпраці з Представництвом Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні з 23 до 27 квітня 2018 року проводять...
13 березня 2018

i

14 березня 2018 року Інститут законодавства Верховної Ради України спільно із Женевським центром демократичного контролю над збройними силами та Центром досліджень армії...
21 лютого 2018

i

27 лютого 2018 року Інститут законодавства Верховної Ради України спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних...
05 лютого 2018

i

ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВСТВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ оголошує сесію з приймання кандидатських іспитів:
31 січня 2018

i

20 лютого 2018 року об 11 год. у приміщенні конференц-зали Інституту законодавства Верховної Ради України (кім. 416) відбудеться засідання круглого столу на тему: