Пошук по сайту
company logo
24 вересня 2018, 13:08

Науково-дослідна та експертно-аналітична робота з питань удосконалення законодавства


  Провідним напрямом діяльності Інституту є здійснення фундаментальних досліджень розвитку правової системи України. Під час їх проведення аналізується ефективність чинного національного законодавства й розробляються пропозиції щодо усунення в ньому неузгодженостей і суперечностей та заповнення правових прогалин. Нині в Інституті досліджуються такі теми:

  1.  “Стратегія розвитку законодавства України” (державний реєстраційний № 0103U007975);
  2.  “Конституціоналізм у державо- та правотворенні України: стан, проблеми та перспективи” (державний реєстраційний № 0111U002227);
  3.  “Організація моніторингу ефективності законодавства та прогнозування наслідків його застосування” (державний реєстраційний № 0104U006941);
  4.  “Науково-правове забезпечення законотворчої діяльності” (державний реєстраційний № 0104U006963);
  5.  “Правові механізми інтеграції України до європейського правового простору”(державний реєстраційний № 0111U000579);
  6.  “Проблеми правового забезпечення виконання Україною міжнародних зобов’язань”(державний реєстраційний № 0111U000578).

  Крім того, враховуючи актуальні напрямки діяльності Верховної Ради України та Орієнтовний план заходів, які передбачають здійснити парламентські комітети, Інститутом законодавства у 2017 – 2019 рр. започатковано розробку ряду прикладних досліджень, зокрема: «Пріоритети розвитку національного законодавства», «Внутрішня реформа та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України», «Правовий механізм моніторингу колізій і прогалин у національному законодавстві», «Законодавче прогнозування: концептуальні засади та механізми реалізації», «Законотворча складова формування та реалізації стратегії економічного зростання», «Законодавче забезпечення модернізації державного та регіонального управління».

  Інститут законодавства у постійному режимі готує пропозиції щодо стратегії державної правової політики Верховної Ради України. Зокрема, систематично досліджується законодавча діяльність Верховної Ради України і готуються аналітичні видання, в яких на основі комплексного аналізу основних напрямів розвитку українського суспільства, насамперед у сфері державного будівництва, в економічній, соціальній, гуманітарній та інших сферах, з урахуванням міжнародних зобов`язань України визначаються стратегічні орієнтири такої діяльності. Зокрема, Інститутом були підготовлені в 2020 р. такі видання: «Путівник по законодавству України», «Стандарти добробуту громадян: міжнародний досвід», «Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного другої та третьої сесій Верховної Ради України дев’ятого скликання)», «Правові питання деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України», «Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки» та ін., науково-практична значущість яких полягає в тому, що на підставі комплексного дослідження й узагальнення зарубіжного досвіду та законодавчої діяльності Верховної Ради, основних напрямів розвитку українського суспільства, з урахуванням міжнародних зобов`язань України визначалися стратегічні орієнтири законодавчої діяльності, також акцентовано увагу на напрямках удосконалення чинного законодавства та перспективах його подальшого розвитку. Фактично йдеться про концептуальні засади розвитку національного законодавства.

  Інститут також бере участь у перспективному плануванні законодавчої діяльності парламенту. Так, було підготовлено пропозиції до проекту Плану законодавчих робіт Верховної Ради України дев’ятого скликання, Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2020 рік. Крім того, в Інституті проведено серію круглих столів з питань удосконалення законодавчої діяльності парламенту, в яких взяли участь народні депутати України, представники апарату Верховної Ради України, секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, міжнародних організацій, наукових установ. Зазначалося, що кожна запропонована законодавча позиція, перш ніж бути включеною до плану, має бути ретельно проаналізована щодо того, чи існує реальна потреба в розробці й ухваленні відповідного законопроекту. За результатами обговорень видано збірку «План законодавчого забезпечення реформ в Україні: актуальні питання реалізації».

  Значну увагу Інститут приділяє проблемам моніторингу національного законодавства. Із цією метою започатковано постійно діючий науково-практичний семінар, у рамках якого проводиться серія тематичних досліджень. На заходах за участю народних депутатів та провідних науковців обговорювалися загальні проблеми моніторингу національного законодавства, а також питання виборчого, інформаційного, екологічного, соціального, господарського, медичного й адміністративного законодавства. Матеріали семінарів на регулярній основі публікуються та надсилаються парламентським комітетам у вигляді окремих збірників.

  Інститут бере участь у розробці проектів законів із найважливіших питань розвитку суспільства і держави. Ця робота здійснюється за зверненнями голів парламентських комітетів, а також шляхом участі його представників у діяльності робочих груп, створених для підготовки відповідних законопроектів та їх доопрацювання. Зокрема, співробітники Інституту входять до складу робочих груп з питань народовладдя (під головуванням Першого заступника Голови Верховної Ради України Р.О. Стефанчука); про парламентську службу, що діяла при Комітеті Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України; про інноваційні цифрові технології та послуги, що діяла при Комітеті з питань інформатизації та зв’язку; з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення щодо розгляду питання про стан виконання рішення Конституційного Суду України з відновлення пільг учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у частині їх соціального захисту; з питань конституційних засад організації та здійснення державної влади, місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою України та децентралізації влади Конституційної комісії, брали участь у складі робочих груп, створених для підготовки нових редакцій законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про вищу освіту», «Про освіту», внесення змін до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та ін. За зверненнями голів парламентських комітетів Інститут також брав участь у розробці ряду законопроектів, зокрема про публічні закупівлі, про залізничний транспорт, про державні символи та про нагородну систему України тощо.

  Інститут активно працює над пошуком нових ефективних форм своєї діяльності. Так, запроваджено нову форму аналізу законопроектів, суть якої полягає в дослідженні блоків законопроектів, спрямованих на регулювання пріоритетних сфер суспільних відносин, та в аналізі як змісту зареєстрованих законопроектів, так і програмних та директивних матеріалів, історії законодавчого регулювання та стану законодавства в цій сфері, міжнародних стандартів, рекомендацій міжнародних організацій, зарубіжного досвіду регулювання відповідних сфер суспільних відносин. Висновки, підготовлені за наслідками аналізу, містять не тільки оцінку змісту проектів законодавчих актів, а й пропозиції концептуального характеру щодо вдосконалення законодавчого забезпечення певної сфери суспільних відносин. Із метою ознайомлення народних депутатів України, інших осіб, причетних до законодавчого процесу, із змістом наукових висновків Інститутом видаються збірки «Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин» (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного сесій Верховної Ради України). На сьогодні вийшло 17 томів зазначених висновків.

  Інститут здійснює свою діяльність у тісній співпраці з комітетами Верховної Ради України. За зверненнями парламентських комітетів готуються експертні висновки щодо законопроектів, а також інші науково-аналітичні матеріали.
Особливо інтенсивними є зв’язки Інституту з комітетами з питань правової політики та правосуддя; з питань економічної політики; з питань податкової та митної політики; з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства; з питань аграрної політики та земельних відносин; з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування; з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності; з питань запобігання і протидії корупції; з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення; з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України; у закордонних справах; з питань культури і духовності; з питань науки і освіти; з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму; у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю.
Інститут також здійснює за зверненнями голів парламентських комітетів передбачені статтею 103 Регламенту Верховної Ради України інформаційне та наукове дослідження стосовно законопроектів, внесених на розгляд парламенту.

  Із метою визначення стратегії розвитку національного законодавства Інститутом проводяться науково-практичні конференції, круглі столи, семінари, експертні слухання тощо за участю народних депутатів, працівників апарату Верховної Ради України, інших державних органів, провідних науковців, міжнародних експертів, представників громадськості. Так, лише упродовж 2020 року Інститутом організовано та проведено ряд заходів, серед яких: ««Формування Національної економічної стратегії «Україна–2030», «Удосконалення законодавчих норм у сфері енергетичної безпеки України», «Правовий моніторинг чи пост-законодавчий контроль: питання співвідношення та ефективності», «Конституційно-правова модель «цифрової України», «Достатній рівень життя: конституційна дефініція та економічні реалії», «Онтогенез прав людини в умовах цифровізації», «Впровадження цифрових технологій у системі правосуддя», «Актуальні питання удосконалення законодавчого регулювання у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки», «Стан та напрями прогнозно-аналітичних досліджень у формуванні науково-технологічної та інноваційної політики» та ін. На цих заходах обговорювалися актуальні питання законотворчої діяльності в різних сферах суспільних відносин і формулювалися відповідні рекомендації щодо її вдосконалення.
16 жовтня 2020

i

15 жовтня 2020 року за участю Першого заступника Голови Верховної Ради України Р. О. Стефанчука на платформі Zoom відбулася презентація "Путівника по законодавству України", підготовленого в Інституті законодавства Верховної Ради України.
05 жовтня 2020

i

2 жовтня 2020 року в Інституті законодавства Верховної Ради України в рамках заходів щодо подальшого розвитку законодавчого забезпечення реформування економіки відбувся круглий стіл на тему: «Оцінка якості прогнозування у сфері технологічної безпеки України».
25 вересня 2020

i

В Інституті законодавства Верховної Ради України оголошено набір слухачів для підвищення кваліфікації в Українській школі законотворчості за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування».
03 вересня 2020

i

27 серпня 2020 року в Інституті законодавства Верховної Ради України в рамках започаткованих заходів щодо подальшого розвитку законодавчого забезпечення реформування економіки відбувся круглий стіл на тему: «Формування Національної економічної стратегії «Україна–2030».
12 серпня 2020

i

4 серпня 2020 року у рамках заходів, спрямованих на удосконалення законодавчого забезпечення розвитку реального сектору економіки, Інститутом законодавства Верховної Ради України проведено круглий стіл на тему: «Удосконалення законодавчих норм у сфері енергетичної безпеки України».