ПОШУК
Розширений пошук
Пошук здійснюється у публікаціях веб-сайту

Головна » Українська школа законотворчості

версія для друку

В Інституті законодавства Верховної Ради України понад 10 років діє Українська школа законотворчості, яка напрацювала значний досвід надання науково-методологічної та освітньої допомоги народним депутатам України, співробітникам Апарату Верховної Ради України, посадовим особам органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. За цей час понад 1000 слухачів пройшли спеціалізований навчальний курс із законотворчості.

Навчальний процес у Школі постійно вдосконалюється з урахуванням сучасних тенденцій розвитку держави та потреб слухацької аудиторії. Цей фактор обумовлює новизну та актуальність змістовного наповнення навчальних програм.

Діяльність Школи отримала позитивну оцінку Секретаріату Європейської комісії “За демократію через право” (Венеціанська комiсiя), Європейської організації публічного права, інших міжнародних iнституцiй.

Сучасні соціально-політичні процеси, нові виклики, які постали перед Україною, стали поштовхом для всебічного реформування країни на основі європейських стандартів та цінностей, розвитку парламентаризму, зумовили необхідність реформування місцевого самоврядування, децентралізації державної влади в контексті здійснення конституційної та муніципальної реформ.

Виходячи з цього, в Українській школі законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України вперше в Україні розроблено відповідні магістерські програми з підвищення кваліфікації “Європейське парламентське право” та “Місцеве самоврядування та децентралізація”.

 

Основні завдання Української школи законотворчості:

 

- надання теоретико-методичної допомоги та підвищення рівня професійних знань у сфері законотворчої діяльності;

- науково-методична та інформаційна підтримка навчального процесу;

- проведення науково-дослідної роботи з актуальних проблем законотворчості;

- підготовка інформаційних матеріалів, оглядів, науково-практичних та методичних посібників, словників;

- вивчення досвіду організації законотворчої діяльності в зарубіжних країнах;

- проведення конференцій, круглих столів та інших заходів з проблемних питань законотворчої діяльності;

- здійснення співробітництва з вітчизняними та зарубіжними навчальними і науковими центрами з питань підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

 

Розробник: ЗАТ "Cофтлайн" (Україна)