ПОШУК
Розширений пошук
Пошук здійснюється у публікаціях веб-сайту

Головна » Анонс

23 березня в Інституті законодавства Верховної Ради України відбулося науково-експертне обговорення, присвячене питанням організації роботи апаратів міністерств. У заході взяли участь Міністр Кабінету Міністрів України, державні секретарі Кабінету Міністрів України, міністерств економічного розвитку і торгівлі, фінансів, юстиції, працівники Секретаріату Кабінету Міністрів України, провідні вчені, експерти та представники громадських організацій.
версія для друку
23 березня 2017
23 березня в Інституті законодавства Верховної Ради України відбулося науково-експертне обговорення, присвячене питанням організації роботи апаратів міністерств. У заході взяли участь Міністр Кабінету Міністрів України, державні секретарі Кабінету Міністрів України, міністерств економічного розвитку і торгівлі, фінансів, юстиції, працівники Секретаріату Кабінету Міністрів України, провідні вчені, експерти та представники громадських організацій.

НАУКОВО-ЕКСПЕРТНЕ ОБГОВОРЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ МІНІСТРІВ ТА ДЕРЖАВНИХ СЕКРЕТАРІВ У МІНІСТЕРСТВАХ УКРАЇНИ

 

23 березня в Інституті законодавства Верховної Ради України відбулося науково-експертне обговорення з питань організації роботи апаратів міністерств. У заході взяли участь Міністр Кабінету Міністрів України, державний секретар Кабінету Міністрів України, державні секретарі міністерств, керівники підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, провідні українські вчені. 

Відкриваючи обговорення, директор Інституту законодавства Верховної Ради України, член-кореспондент НАН України Олександр Копиленко наголосив, що, здійснюючи функцію науково-правового та методичного забезпечення законодавчої діяльності Верховної Ради України,  Інститут законодавства приділяє особливу увагу пошуку шляхів удосконалення законодавчого забезпечення реформ у сфері державного управління, оскільки він інтегрований в законотворчий процес в Україні і у ньому працюють фахівці з державного управління, то він цілком логічно стає майданчиком для обговорення та розробки проектів нормативно-правових актів, які врегульовують відповідні суспільні відносини та механізми державного управління.

Під час вступного слова Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко зазначив, що комплексне реформування системи державного управління в Україні має багатоаспектний характер і до сьогоднішнього дня ще не завершене. Воно пов’язане із забезпеченням функціональної типологізації центральних органів виконавчої влади, виключенням функцій надлишкового державного регулювання, усуненням дублювання функцій і повноважень органів виконавчої влади, організаційним розмежуванням регулятивних, правозастосовних, контрольно-наглядових функцій і функцій з управління об’єктами державної власності, проведенням оптимальної деконцентрації та децентралізації владних повноважень органів виконавчої влади в різних сферах і галузях господарства країни, а також законодавчим забезпеченням функціонування цих органів. За останні роки в Україні виникла нагальна потреба в розмежуванні владних функцій посадових осіб у системі державного управління, оскільки сучасний етап розвитку державотворення зумовлює пошук нових механізмів забезпечення розвитку системи державного управління.

Голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Ващенко зосередив увагу на сучасних особливостях і проблемних аспектах реформування інституту державної служби, зокрема, наголосив на актуальності функціонування інституту державного секретаря в умовах проведення реформи системи державного управління, необхідності подальшого комплексного вдосконалення діяльності державного секретаря, нормативного забезпечення його посадових обов’язків та координації роботи державного секретаря міністром. Особливу увагу під час виступу було приділено ролі науково-експертного обговорення щодо функціональних обов’язків державних секретарів, які мають організовувати роботу апаратів міністерств з метою забезпечення виконання  завдань, встановлених актами законодавства, протокольними рішеннями Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, міністра; забезпечувати організацію, здійснення моніторингу та контролю виконання центральними органами виконавчої влади плану пріоритетних дій Уряду, інших документів державної політики; проводить наради з керівниками структурних підрозділів апарату міністерства з питань організації виконання центральними органами виконавчої влади встановлених завдань; інформувати міністра про здійснення поточної роботи у міністерстві та стан виконання поставлених завдань. Також він зосередив увагу на світовому досвіді та моделях функціонування інституту державного секретаря, необхідності послідовного впровадження змін до чинного законодавства України щодо управління державним секретарем апаратом міністерства.

Особливістю цього обговорення була також участь відомих фахівців, які мають великий досвід в державному управлінні в Україні, Юрія Єханурова, Володимира Яцуби, Анатолія Толстоухова, Інни Ємельянової, Володимира Павленка, які проаналізували досвід впровадження інституту державного секретаря, що мав місце в минулому та висловили свої рекомендації щодо налагодження ефективної роботи державних секретарів міністерств, підпорядкування державних секретарів міністрам, а також закріплення за державними секретарями повноважень стосовно управління апаратом міністерством.

Державні секретарі Міністерства фінансів України Євген Капінус, Міністерства юстиції України Ганна Оніщенко поділилися своїм баченням щодо проблем функціонування інституту державного секретаря, з якими доводиться їм стикатися в практичній роботі із апаратом міністерств та під час співпраці з іншими органами державної влади.

В обговоренні також взяли участь провідні науковці Інституту законодавства Верховної Ради України Євген Бершеда, Валерій Воротін, Анатолій Дмитрієв, Тимофій Мотренко, Антон Монаєнко та Олександр Ярмиш, які зосередили свою увагу на практичних питаннях законодавчого забезпечення діяльності державних секретарів та організації управління в міністерствах, уникнення дублювання функціональних повноважень державних секретарів міністерств, міністрів та їх заступників.

 

                                                                                                 Інститут законодавства

Верховної Ради України

 

Розробник: ЗАТ "Cофтлайн" (Україна)